Akademickie Biuro Karier

Szanowni Studenci,

zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Akademickie Biuro Karier  zostało stworzone aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego Waszym aspiracjom i kwalifikacjom.

 

O f e r u j e m y:

  • indywidualne rozmowy doradcze,
  • pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania,
  • pomoc  przy tworzeniu CV i listu motywacyjnego,
  • doradztwo i diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron,
  • testy i kwestionariusze z zakresu doradztwa zawodowego,
  • warsztaty grupowe poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
  • spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy,
  • doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,
  • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, kursach, szkoleniach, pracach dorywczych i wolontariacie,
  • cykl warsztatów - Jak odnaleźć się na rynku pracy

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w programie płatnych staży na spotkanie z doradcą zawodowym.

Staż jest doskonałym wstępem do kariery zawodowej i daje niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze na studiach.

Podczas rozmowy z doradcą dowiesz się:

-        Jak i gdzie szukać stażu
-        Jak przygotować CV i List motywacyjny
-        Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na staż

 

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie.

W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców.

ABK Ignatianum jest członkiem ogólnopolskiej Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Szczegółowe informacje na temat oferty ABK znajdują się w poszczególnych zakładkach na naszej stronie.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz śledzenia oferty.

 

Kamila Gołąb

Doradca Zawodowy ABK AIK