Aktualności ABK

Drodzy Studenci i Absolwenci,

Już wkrótce rusza PORTAL ABK AIK

Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

W związku z tym, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem od dnia 04.05.2022 uruchamiamy kolejną turę rekrutacji, która potrwa do 30.06.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc ograniczona tylko dla 300 osób.

Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Jeśli masz ukończone 18, ale nie skończone 25 lat i nie możesz się pochwalić wysokimi dochodami to dobry moment na skorzystanie z inicjatywy.

Zostając uczestnikiem projektu, możesz otrzymać dofinansowanie nawet do kwoty 7 545 PLN  na zrealizowanie wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, których celem jest zdobycie przez Ciebie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania wymarzonego zawodu lub podwyższenie już posiadanych kompetencji

Otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego w projektowaniu kariery zawodowej.

Więcej znajdziesz na stronie: Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

Znajdziesz nas też na facebooku: PociagDoKariery.pl - pełen inspiracji zawodowych - Strona główna | Facebook

Nie zwlekaj z decyzją!

Akademickie Biuro Karier AIK realizuje monitorowanie losów absolwentów.

Akademickie Biuro Karier AIK realizuje monitorowanie losów absolwentów.

 

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji o losach zawodowych absolwentów naszej uczelni, ich sytuacji zawodowej oraz edukacyjnej, jak również poziomie zadowolenia ze studiów.
Wiedza ta pozwoli nam na lepsze dostosowanie programu kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, żeby nasi studenci mieli możliwość rozwoju zawodowego po zakończeniu studiów.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą do studentów ostatnich lat studiów, przygotowujących się do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniach.
Każdy absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie może wziąć udział w badaniu. Ankiety są wysyłane do wszystkich, którzy w roku poprzedzającym badanie uzyskali dyplom ukończenia studiów i wyrazili zgodę na przesyłanie ankiety.


Zachęcamy również do zapoznania się z Ogólnopolskim systemem monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on.

Baza dostępna jest pod adresem:
absolwenci.nauka.gov.pl

Praca sezonowa z EURES