27.02.2019

Dyżur sekretariatu w dniu 1.03.2019 r.


 

W dniu 1.03.2019 r. dyżur sekretariatu studiów doktoranckich jest skrócony i trwa od godz. 7:30 – 9:30. Strony przyjmowane będą wyłącznie w godzinach dyżuru.

Poza godzinami dyżuru trwa praca wewnętrzna.