Strona główna Rekrutacja Komunikaty Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców (Rekrutacja)


24.06.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców (Rekrutacja)


Egzamin z języka polskiego

kandydaci cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomości języka polskiego na poziomie B1 muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie, który odbedzie się 15 lipca 2019r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ustala się termin przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego na dzień 15 lipca 2019 roku na godzinę 11:00, sala nr 405. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie egzaminu ustnego. 

(Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu z języka polskiego proszone są o kontakt w celu zapisu do Biura Rekrutacji AIK maksymalnie do 13 lipca br.!)