24.06.2021

Informacje z Kircher Network


  • Teologia dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego – kurs online

 

W styczniu br. Zarząd Kircher Network postanowił rozwijać kursy online w oparciu o badania i dokonania zespołów badawczych pracujących w ramach programu Higher Education for Social Transformation (HEST). Pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem jest kurs online dotyczący teologii dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Został o przygotowany w ramach zespołu HEST „Dialog chrześcijańsko-muzułmański” we współpracy trzech ośrodków: Wydziału Teologii w Granadzie należącego do Uniwersytetu Loyola-Analusia, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej „Sankt Georgen” we Frankfurcie nad Menem, Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Innsbrucku. Kierownikami kursu są: Gonzalo Villagrán SJ, Tobias Specker SJ, Michaela Quast-Neulinger. Kurs jest oferowany przede wszystkim magistrantom i doktorantom instytucji członkowskich Kircher Network w semestrze zimowym r.ak. 2021-22 i będzie prowadzony w języku angielskim, ale prace zaliczeniowe można pisać w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Kurs znajduje się na platformie moodle Uniwerystetu Loyola Andalusia, który zapewnia techniczne wsparcie.

Studenci chętni do zrealizowania kursu winni skontaktować się z władzami swoich instytutów, aby zorientować się, czy kurs zostanie uznany, a także z organizatorami: Gonzalo Villagrán (gvillagran@uloyola.es) oraz Kircher Network (kirchernetwork@jesuits.eu).

Sylabus kursu

 

 

  • INTER-INSTITUTIONAL ONLINE COURSES - rusza pilotaż projektu

Projekt jest realizowany w ramach współpracy jezuickich wydziałów teologicznych, filozoficznych i religioznawczych w Europie i Libanie. Umożliwia on studentom z instytucji zrzeszonych w ramach Kircher Network zapisanie się na kursy oferowane przed instytucje uczestniczące w fazie pilotażowej (od 1 października r.ak. 2021-22). Biorą w niej udział: Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych w Bradze (instytucja Katolickiego Uniwersytetu Portugali), Uniwersytet Loyola Andalusia z Hiszpanii, Wyższa Szkoła Filozofii w Monachium, Uniwersytet Deusto z Bilbao, Instytut Newmana z Uppsali, Instytut Lumen Vitae z Namur w Belgii. 21 czerwca odbyło się spotkanie instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie. Przedyskutowano wiele szczegółowych kwestii wiążących się z dużym zróżnicowaniem zwyczajów uczelnianych i procesów administracyjnych.

W AIK testowaniem administracyjnych rozwiązań dla tego projektu zajmie się dr Jacek Poznański SJ oraz p. Mikołaj Murkociński z Biura Współpracy Międzynarodowej. W Instytucie Filozofii zostaną udostępnione dla zagranicznych partnerów trzy kursy: prof. Piotra Sikory „The great philosophical debates III: culture and religion”, prof. Jacka Surzyna „Phenomenology”, prof. Anny Bugajskiej, „Selected ethical aspects of human enhancement”. Studenci filozofii w AIK także będą mogli skorzystać z oferty zagranicznej w wymienionych instytucjach. Obecnie trwa etap zbierania oferty kursów. Katalog kursów zostanie ogłoszony 15 lipca.

 

  • Kircher Network Online Lecture Series - prezentacje badań w zagranicznych ośrodkach

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów przygotowanych w oparciu o badania własne (jeden lub serię dwóch-trzech), które będą promowane przez Kircher Network wśród pracowników i studentów wszystkich 29 jezuickich uczelniach akademickich w Europie i na Bliskim Wschodzie. Może to być dobry sposób, aby dać się poznać międzynarodowej społeczności badaczy z jezuickich uczelni.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl