Strona główna Instytut Filozofii informuje


Instytut Filozofii informuje

  • Debata filozoficzna „Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej. Wokół antropologii René Girarda” 

Instytut Filozofii zorganizował debatę filozoficzną, które tematem była „Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej. Wokół antropologii René Girarda” a inspiracją do spotkania stała się książka dr hab. Andrzeja Gielarowskiego, prof. AIK pt. „O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka René Girarda”. Oprócz Autora udział wzięli dr hab. Monika Murawska (ASP w Warszawie), ks. prof. Józef Niewiadomski (Uniwersytet w Insbrucku), o. dr Robert Grzywacz SJ (AIK) a debatę prowadziła dr Magdalena Kozak (AIK). Debata odbyła się w dn. 13 stycznia 2022 roku w cyklu filozoficznych debat o ważnych publikacjach książkowych pracowników filozofii i osób zaprzyjaźnionych z naszym Instytutem. Debata jest dostępna na kanale youtube AIK.

W lutym zapraszamy na debatę wokół książki dra Jarosława Kucharskiego (AIK) pt. „Etyka przywództwa”. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkania będziemy aktualizować na stronie Aktualności IF.

 

  • Projekt pt. „Akademia wartości”

Niezwykle miło nam poinformować, że Instytut Filozofii we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie rozpoczął realizację nowego projektu pt. „Akademia wartości”. Projekt ma na celu popularyzację filozofii wśród nauczycieli szkół średnich z całej Polski. Składa się z serii comiesięcznych wykładów online pracowników naszego Instytutu, których celem jest uwrażliwienie na kwestie wartości humanistycznych poprzez podjęcie problemów natury etycznej, ważnych i aktualnych dla człowieka XXI w., oraz poprzez przybliżenie poglądów wybranych myślicieli w kontekście ponadczasowych dylematów egzystencjalnych. Nasza inicjatywa przewiduje jeden wykład w wybrany poniedziałek każdego miesiąca z obszarów tematycznych takich, jak: kultura komunikacji, etyka w życiu społecznym, wartości a ekologia, rola dialogu i relacji we współczesnym świecie, rozwój człowieka w horyzoncie wartości, kondycja moralna człowieka w XXI w. W dn. 17 stycznia 2022 r. otwarcia Akademii dokonali Pani Dyrektor PBW w Krakowie, mgr Anna Piotrowska oraz Dyrektor Instytutu Filozofii, o. dr Jacek Poznański SJ, a wykład inaugurujący pt. „Filozofia dialogu i spotkania jako filozofia przyszłości” wygłosiła dr Magdalena Kozak. Pierwsze spotkanie zgromadziło online 102 Słuchaczy, żywimy więc nadzieję, że nasza inicjatywa będzie i w kolejnych miesiącach cieszyć się taką popularnością i przyciągać kolejnych, nowych Zainteresowanych.

 

  •  Konferencja naukowa pt. „W kręgu myśli o. Prof. Romana Darowskiego SJ. W 5 rocznicę śmierci”

Instytut Filozofii zorganizował konferencję naukową pt. „W kręgu myśli o. Prof. Romana Darowskiego SJ. W 5 rocznicę śmierci”. Ks. prof. Roman Darowski (1035-2017) był znanym historykiem filozofii jezuitów w Polsce. Pełnił trzykrotnie funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego AIK. Był zasłużonym wykładowcą na tymże Wydziale oraz na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Był także członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Od początku lat 70. XX . O. Darowski uprawiał antropologię filozoficzną. Syntezę swoich poglądów przedstawił dopiero w 1995 w monografii Filozofia człowieka. Zarys problematyki (2015, wyd. 5). W swojej refleksji o. Darowski wychodził z tradycji arystotelesowsko-tomistycznej nawiązując do jej nurtu esencjalistycznego i egzystencjalnego. W analizie fenomenu człowieka uwzględniał również perspektywę personalizmu oraz filozofii dialogu. Swoje referaty dotyczące myśli księdza Profesora Darowskiego przedstawili w trakcie konferencji: ks. prof. Stanisław Janeczek (KUL), dr hab. Tomasz Pawlikowski, ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ, dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK, prof. Piotr Mazur, o. dr hab. Andrzej Bieś SJ prof. AIK. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Filozoficznego, o. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, a obrady prowadził Dyrektor Instytutu,  o. dr Jacek Poznański SJ. Konferencja odbyła się online w dn. 18 stycznia 2022 r. i jest dostępna do odsłuchania na kanale youtube AIK.

 

  •  Spotkania w ramach projektu teatralnego Teatru Ludowego pt. "Obraz/y uczuć"

Cieszymy się z nowo podjętej aktywności popularyzującej filozofię przez dr. hab. Piotra Sikorę prof. AIK, który jest prowadzącym spotkania w ramach projektu teatralnego Teatru Ludowego pt. "Obraz/y uczuć" w dniach 14, 15, 16 stycznia o godzinie 19.00 na Scenie Pod Ratuszem (są planowane kolejne wydarzenia w tym cyklu). Projekt jest realizowany we współpracy z Festiwalem Nowe Epifanie. Wydarzenia składały się z pokazu teatralnego w reżyserii Krzysztofa Popiołka oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi, które poprowadził Piotr Sikora. Projekt jest próbą znalezienia języka teatralnego dla takich tematów jak wiara, duchowość, religijność, również w kontekście dzisiejszej kondycji Kościoła Katolickiego.

 

  • Aktywności studenckie

W styczniu bardzo zaktywizowało się życie studenckie filozofów: zaraz na początku miesiąca narodziło się Filozoficzne Koło Naukowe EIDOS, którego opiekunem naukowym został dr Jarosław Kucharski. Studenci chcą się skupić na zgłębianiu ogólnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej antropologii filozoficznej uwzględniającej perspektywę interdyscyplinarną. Natomiast funkcjonujące od dwóch lat ekologiczne Koło VIRIDIS, zorganizowało w drugiej połowie stycznia dwa spotkania w ramach cyklu: Jak rozmawiać z dziećmi o ekologii? Pierwsze z Bogdanem Ogrodnikiem, założycielem Pracowni Edukacji Żywej (18.01). Drugie spotkanie z Dawidem Masło – edukatorem Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM i laureatem 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Animator (25.01).