11.02.2022

Jakie są rodzaje dziennikarstwa?


Radiowe, telewizyjne, prasowe, a może internetowe? Współczesne dziennikarstwo to obszar, który wymaga coraz większej specjalizacji. Inaczej wygląda bowiem praca spikera radiowego, a inaczej redaktora portalu internetowego. Jakie są rodzaje dziennikarstwa i co czeka osoby, które zdecydują się na studia I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie? Zapraszamy do lektury!

Dziennikarstwo to jeden z tych kierunków, który chętnie wybierają osoby o umyśle humanistycznym. Dobrego dziennikarza charakteryzuje zainteresowanie otaczającym światem, bieżącymi wydarzeniami, ale też żywe zainteresowanie obraną dziedziną. Do lamusa odeszły już czasy, kiedy jedyną rolą osoby pracującej w mediach było pisanie artykułów. Wraz z rozwojem nowoczesnych środków przekazu charakter tego zawodu uległ wielu zmianom. Co więcej, w dobie powszechnego dostępu do Internetu i błyskawicznego obiegu informacji, praca dziennikarza uległa dodatkowemu zdynamizowaniu. Pojawiły się bowiem nowe rodzaje dziennikarstwa, o których jeszcze kilkadziesiąt lat temu mało który dziennikarz w ogóle myślał. Jak zatem wygląda praca we współczesnych mediach?

Rodzaje dziennikarstwa ze względu na typ mediów

Jednym z funkcjonujących w literaturze podziałów mediów jest wyróżnienie tradycyjnych i nowych środków przekazu. Do tych pierwszych zaliczamy np. prasę, telewizję czy radio. Najlepszym przykładem nowych mediów jest natomiast Internet i media społecznościowe. Główna różnica polega na relacji między nadawcą a odbiorcą komunikatu. W przypadku nowych mediów mamy nie tylko słuchaczy, widzów czy czytelników, ale też osoby mogące błyskawicznie wejść w bezpośrednią interakcję. Dlatego codzienność dziennikarza w zależności od tego, gdzie pracuje, może wyglądać zupełnie inaczej.

Dziennikarstwo prasowe

Jednym z najbardziej tradycyjnych rodzajów dziennikarstwa jest dziennikarstwo prasowe. Wszak pierwsze skojarzenia z tym zajęciem, to pisanie artykułów do gazet. Jednak współczesna prasa nie polega tylko na opisywaniu wydarzeń. Coraz częściej gazety stają się areną dla publicystów, gdyż nie są już najszybszym źródłem informacji. Dlatego praca w charakterze dziennikarza prasowego wymaga doskonałego warsztatu pisarskiego, a także umiejętności dokonywania pogłębionej analizy informacji i weryfikacji źródeł.

Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

Inne tradycyjne formy dziennikarstwa to dziennikarstwo radiowe i telewizyjne. W obu przypadkach istotną rolę odgrywa umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieprzewidzianymi sytuacjami. Zarówno pracując w telewizji, jak i w radiu, dziennikarz często prowadzi programy na żywo i musi umieć odnaleźć się w różnych, czasami trudnych sytuacjach. Również proces przygotowania materiałów audio lub audiowizualnych wymagaj nabycia specyficznych umiejętności. Jest to jedno z zagadnień, jakie poznają studenci studiów na tych specjalizacjach w Akademii Ignatianum,

Dziennikarstwo internetowe

Ostatni rodzaj, który należy tu wskazać, to dziennikarstwo internetowe. Charakteryzuje się często pracą pod dużą presją czasu, ale także koniecznością błyskawicznego weryfikowania informacji, z jakimi się stykamy. Umiejętność odróżnienia rzetelnej informacji od prób manipulacji nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym, pędzącym świecie. Z tego powodu, jest to jeden z istotnych elementów, na jaki kładzie się nacisk na studiach I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Rodzaje dziennikarstwa ze względu na tematykę

Można również dokonać podziału dziennikarstwa ze względu na tematykę czy charakter pracy dziennikarza. Przykłady, jakie łatwo wymienić, to dziennikarstwo śledcze, obywatelskie, informacyjne, czy np. sportowe. Każde z nich wiąże się z własną specyfiką. Np. dziennikarz śledczy musi mieć w sobie cechy niemal detektywa, potrafiącego subtelnie dotrzeć do źródeł informacji. Dziennikarz sportowy z kolei musi dobrze poruszać się w dyscyplinie, jaką się zajmuje i np. doskonale poznać jej historię. Dziennikarz informacyjny powinien liczyć się z pracą pod presją czasu i umiejętnością przekazywania informacji w sposób interesujący dla odbiorców.

Współczesne dziennikarstwo to zajęcie pełne wyzwań, wymagające wielu umiejętności i pogłębionej wiedzy. Dlatego studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Akademii Ignatianum nie tylko zdobywają odpowiedni warsztat, ale także zyskują bogatą wiedzę i narzędzia, które pozwolą im sprawnie poruszać się we współczesnej przestrzeni medialnej. Dzięki temu, mogą liczyć na pełną wyzwań pracę, zgodną ze swoimi zainteresowaniami.