Strona główna Wydział Pedagogiczny Komunikaty Konkurs na prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie z zakresu tematyki dotyczącej ochrony praw dziecka


10.06.2021

Konkurs na prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie z zakresu tematyki dotyczącej ochrony praw dziecka


Konkurs na prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie jest inicjatywą wynikającą z Porozumienia o współpracy z dnia 10 marca 2021 r. zawartego pomiędzy Akademią Ignatianum w Krakowie a Biurem Rzecznika Praw Dziecka.   

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie o tematyce zgodnej z celami konkursu  określonymi w załączonym poniższej regulaminie. Prace/rozprawy doktorskie do Konkursu zgłaszane są przez Promotorów prac dyplomowych /rozpraw doktorskich.

Prace licencjackie/magisterskie/rozprawy doktorskie należy nadsyłać w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl wpisując w tytule: „Konkurs – ochrona praw dziecka”. 

Do nadsyłanej pracy/rozprawy doktorskiej należy dołączyć: 

a) opinię promotora pracy/rozprawy doktorskiej; 

b) zgodę Autora/Autorki pracy/rozprawy doktorskiej na udział w Konkursie. 

Prace/rozprawy doktorskie należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2021 r.