Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Konkursy KONKURS WOKALNY o Statuetkę „Szklanego Szomola” - zgłoszenia do 15 czerwca


29.04.2019

KONKURS WOKALNY o Statuetkę „Szklanego Szomola” - zgłoszenia do 15 czerwca


- regulamin-

KONKURSU WOKALNEGO   o Statuetkę „Szklanego Szomola”

Festiwal im. Włodka Szomańskiego, MIEROSZÓW 2019

I. Organizatorzy Konkursu 

Burmistrz Mieroszowa - Andrzej Lipiński

Mieroszowskie Centrum Kultury

SSB Contact – Elżbieta Szomańska

II. Cel Konkursu

1. Popularyzacja śpiewania wśród młodzieży i dorosłych.

2. Zachęta do samokształcenia muzycznego, umożliwienie publicznej prezentacji własnej twórczości.

3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, promowanie nieodkrytych talentów.

III. Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno soliści, jak i duety oraz zespoły.

IV. Warunki udziału w konkursie

* etap pierwszy:

Każdy z uczestników przygotowuje do prezentacji w Konkursie dwie dowolnie wybrane piosenki, w tym przynajmniej jedną w języku polskim. Mogą to być utwory z repertuaru innych wykonawców (tzw. covery), a także kompozycje własne i piosenki premierowe. Wstępna kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie nagrań dostarczonych pocztą tradycyjną, e-mail bądź osobiście do siedziby MCK do dnia 1 czerwca br. Jury kwalifikacyjne będzie zwracało szczególną uwagę na indywidualny, autorski wkład artystyczny uczestników tzn. wykonanie utworów we własnych  interpretacjach i aranżacjach. Jury zadecyduje o liczbie wykonawców zakwalifikowanych do właściwego Konkursu. Uczestnicy poniżej 16 roku życia, zgłaszają swoja kandydaturę przez rodziców, bądź opiekunów prawnych. Jury ma prawo zaprosić wybranych uczestników Konkursu do drugiego etapu z pominięciem etapu pierwszego, a także dokonywać poprawek i zmian niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 * etap drugi:

Osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie Konkursu otrzymają informację telefoniczną oraz pocztową do dnia 15 czerwca br. Drugi etap Konkursu rozpocznie się w dniu   06 lipca 2019 r. o godz. 11.00 na scenie Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom II etapu:  zakwaterowanie ze śniadaniem w dniach 05-07 lipca 2019 r., a także napoje, kawę, herbatę, przekąski oraz obiado-kolację. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu uczestników. Jeżeli uczestnik do prezentacji piosenek zamiast podkładu potrzebuje instrument muzyczny jest zobowiązany do zapewnienie go we własnym zakresie.

V Kryteria

Jury będzie oceniać:

-muzykalność,

-aranżację oraz interpretację piosenek,

-walory wokalne,

-emocję wyrazu i dykcję,

-ogólny wyraz artystyczny .

VI  Konkurs Wokalny

- 05 lipca, piątek  od godz. 15.00  lub 06 lipca, sobota 2019 r., do godz.11.00 – przyjazd i zakwaterowanie,

- 06 lipca 2019 r., sobota w godz. 11.00-15.00 - warsztaty wokalne, poznanie sceny i warunków akustycznych,  indywidualna próba akustyczna,

- 06  lipca 2019 r., sobota od godz. 18.00 – otwarte  przesłuchania uczestników na scenie MCK, oceniane przez Jury Konkursowe.  W czasie obrad jury recital laureatki ubiegłorocznego konkursu.

- 07 lipca 2019 r., niedziela godz. 18.00 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, występ laureatów przed Koncertem Finałowym Festiwalu

VII  Nagrody

- Statuetka „Szklanego Szomola”,

- Dwuosobowy wyjazd na weekend do Brukseli,

-  Warsztaty  Wokalne  ,

- nagrody rzeczowe oraz  udział w nagraniu płyty tegorocznej edycji Konkursu.

VIII Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- wypełniony formularz Konkursu Wokalnego im. Włodka Szomańskiego (do pobrania na www.mck.pl),

- płytę CD/DVD z nagraniem dwóch piosenek oraz (jeśli dotyczy) podkładów muzycznych dwóch zgłoszonych piosenek tzw. pół playback’i,

- teksty piosenek prezentowanych podczas konkursu,

-        krótkie CV i zdjęcie w wersji elektronicznej.

-        Zgłoszenie należy dostarczyć  mailem, albo wysłać pocztą na adres:

Konkurs Wokalny – o statuetkę „Szklanego Szomola”, Festiwal im. Włodka Szomańskiego

Mieroszowskie Centrum Kultury, 58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 28, mck@mck.pl w terminie do 1 czerwca  2019r . tel. 662 203 457

Dyrektor artystyczna projektu: Elżbieta Szomańska 660-48-40-50, ssbcontact@wp.pl

 

Ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym także w załączniku.