Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Warsztaty/szkolenia/kursy „Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące


23.03.2021

„Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące


 

„Kwalifikacje 2025+” – uczniowie i studenci z szansą na bezpłatne egzaminy certyfikujące

 

Ruszyła ogólnopolska kampania „Kwalifikacje 2025+”. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC otrzyma w sumie 1000 uczniów i studentów.

Funkcjonowanie w dzisiejszych, dynamicznych i niepewnych czasach stanowi duże wyzwanie. Nieustannie zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje: zawodowe, metakompetencje (przekrojowe, uniwersalne dla różnych branż) czy coraz bardziej wskazywane przez pracodawców jako deficytowe kompetencje społeczne. Jedne profesje znikają, a inne ulegają transformacji. Pojawiają się zawody zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennych niż dotychczasowe zestawów wiedzy i umiejętności. Aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy i dać sobie szansę na satysfakcjonujące zatrudnienie trzeba stale poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje potwierdzone wiarygodnym certyfikatem.

Dla studentów pierwszego lub drugiego roku na dowolnych kierunkach studiów przewidziano łącznie 400 voucherów z kwalifikacji:

·         „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

·         „Inspektor ochrony danych”

·         „Zarządzanie projektami”

·         „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”

·         „Grafik komputerowy”

·         „Kompetencje społeczne”

·         „Trener VCC”

Zapisani do kampanii uczestnicy oprócz podejścia do egzaminu otrzymają także podręcznik VCC umożliwiający samodzielne uzupełnienie wiedzy w obszarze danej kwalifikacji.

Kampania trwa od 15 marca 2021 do 31 października 2021.

Szczegóły oraz zgłoszenia na stronie kampanii www.kwalifikacje2025.pl

Organizatorem kampanii jest Fundacja VCC, która stworzyła jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji rynkowych – system VCC© (Vocational Competence Certificate), którego jest właścicielem i operatorem. Certyfikaty VCC wydawane są od 2007 roku. Jako pierwsza instytucja w Polsce włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikację rynkową „Montowanie stolarki budowlanej” oraz uzyskała uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji (decyzja administracyjna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.10.2017).Obecnie jest podmiotem rynkowym uprawnionym do certyfikowania 13 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Ewelina Kowalik

Specjalista ds. promocji

ewelina.kowalik@vccsystem.eu

gsm: 574 054 545