Strona główna mgr Danuta Pietraszewska


mgr Danuta Pietraszewska

Muzyk, pedagog, aktorka i współzałożycielka Teatru Studio w Krakowie, doktorantka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, nauczyciel akademicki. Ukończyła POSM II st. w Krakowie (rytmika, fortepian). Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła szkołę aktorską i telewizyjną i zdała egzamin państwowy uzyskując tytuł aktora nadany przez Związek Artystów Scen Polskich. Jest instruktorem wokalnym i teatralnym oraz pomysłodawczynią Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko”. Prowadzi zajęcia rytmiczno-umuzykalniające oraz muzykoterapeutyczne dla dzieci. Jej zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół pedagogiki muzyki, edukacji muzycznej oraz terapii przez sztukę.

W 2020 roku ukończyła muzykoterapię na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wielokrotnie nagradzana za szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczka licznych konferencji naukowych z zakresu upowszechniania kultury muzycznej, a ponadto autorka publikacji naukowych o tematyce zbieżnej z zainteresowaniami naukowo-badawczymi. Laureatka Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021) z zakresu upowszechniania kultury w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna, w ramach którego realizuje autorski projekt zatytułowany „Muzykalne brzdące w sieci kultury”.