Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Wolontariat (szczególnie: resocjalizacja, pedagogika, psychologia, praca socjalna)


17.10.2019

Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Wolontariat (szczególnie: resocjalizacja, pedagogika, psychologia, praca socjalna)


Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy stanowi instytucjonalny środek wychowawczy, gdzie kierowani są nieletni, którzy dopuścili się zachowania o znamionach demoralizacji lub czynów karalnych. Praca z nieletnimi ma za zdanie m.in. resocjalizację nieletnich, uzupełnianie deficytów socjalizacyjnych, wsparcie edukacyjne.

Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Przybyszewskiego 15A w Krakowie. Ośrodek jest czynny w okresie od września do czerwca, zajęcia odbywają się popołudniami od godz. 15:30 do 19:30.

Poszukujemy przede wszystkim wolontariuszy interesujących się resocjalizacją, prawem, pedagogiką, psychologią, gotowych na wolontariat na dłuższy okres czasu (rok szkolny).

Głównymi zadaniami wolontariuszy byłaby:

 - Pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz pomoc w nauce na poziomie szkoły podstawowej, oraz szkół średnich branżowych, techników oraz liceów. Główne przedmioty: matematyka, chemia, fizyka, języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.  

 - Pomoc przy prowadzeniu zajęć z arteterapii, koordynacja pracy plastycznej, pomoc, instruktaż.

 - wolontariat raz w tygodniu godz. 16.15 – 17.30. (dzień podaje wolontariusz)

Praca w naszym Ośrodku kuratorskim to możliwość nabycia realnego doświadczenia we współpracy z trudniejszą młodzieżą, poznania zasad działania tego rodzaju placówki, zdobycie praktyki w prowadzeniu zajęć, możliwość wykorzystania i stosowania posiadanej wiedzy nabywanej podczas studiów.

 

Kontakt:

Marta Janik

kierownik Ośrodka Kuratorskiego

kurator zawodowy

I ZKSS przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

nr tel: 12 619 64 09, 

dyżury: wtorki/czwartki w godz. od 9.00 do 14.00