Pracownicy samodzielni

Dyscyplina filozofia:

prof. dr hab. Józef Bremer SJ - Kognitywistyka (w tym szczególnie filozofia umysłu), 
filozofia języka (zwłaszcza późnego Ludwiga Wittgensteina); Wprowadzenie do logiki i do filozofii (kurs podstawowy)

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - antropologia filozoficzna, egzystencjalizm, filozofia kultury, filozofia polityczna i społeczna, filozofia wartości, filozofia wychowania

prof. dr hab. Adam Jonkisz - filozofia nauki, metaetyka, logika, metodologia nauk

dr hab. Bogdan Lisiak SJ, prof. AIK - filozofia przyrody nieożywionej, historia filozofii nowożytnej

dr hab. Piotr Mazur, prof. AIK - filozofia człowieka, filozofia bytu, filozofia kultury, filozofia wychowania, filozofia etyki i polityki

dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - filozofia religii, dialog międzyreligijny

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK- historia filozofii, teoria poznania, metodologia filozofii, tomizm egzystencjalny, filozofia naukowa, fenomenologia, etyka i aksjologia, filozofia polska XX wieku

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK - neoplatonizmlogika neoplatońska, neoplatonizm chrześcijański, filozofia chrześcijańska, filozofia bizantyjska

dr hab. Jacek Surzyn prof. nadzw. - filozofia średniowieczna (ze szczególnym uwzględnieniem scholastyki), filozofia żydowska (Mojżesz Mendelsohn, Salomon Majmon, Hermann Cohen), ontologiczny i epistemologiczny status istnienia, problematyka dowodzenia istnienia Boga, problem języka wiary, ontologia i fundamentalna i zagadnienie Bycia w filozofii Martina Heideggera.

 

Dyscyplina kulturoznawstwo:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski - historia społeczeństwa w Polsce XIX i XX wieku, kultura opozycji w PRL, kultura mniejszości narodowych, dziedzictwo kulturowe Polski, historia Krakowa i Małopolski

prof. dr hab. Paweł Taranczewski - estetyka, historia sztuki, wiedza o sztuce, filozofia, twórczość - sztuki piękne: malarstwo

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak- kulturoznawstwo.

dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK - historiasztuki, teoria sztuki, wiedza o sztuce, twórczość - sztuki piękne: malarstwo

ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK - działalność społeczno-kulturowa jezuitów, nowożytnahistoria Kościoła katolickiego, zwłaszcza historia Towarzystwa Jezusowego w Polsce

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła - literaturoznawstwo, kultura współczesna, nowe media.

dr hab. Stanisław Głaz, prof. AIK - psychologia, zwłaszcza historia Towarzystwa Jezusowego w Polsce

dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK - historia średniowiecza, turystyka kulturowa

dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK - historia kultury europejskiej, filozofia kultury, nauki, biografistyka

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK- filozofia kultury, filozofia religii i dialog międzyreligijny, filozofia człowieka (fenomenologia, hermeneutyka, filozofia dialogu)

dr hab. Andrzej Sarnacki SJ - kultura Ameryki Łacińskiej, związek kultury z przemocą (Kolumbia)

dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK - kulturoznawstwo, literatura i kultura polska pierwszej połowy XIX wieku

dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberko - kultura grecka i rzymska, kultura średniowieczna, historia kultury materialnej