Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu


14.10.2021

Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu


Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalistę lub absolwenta do zasilenia zespołu prowadzącego działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych).

Miejsce pracy - Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu: http://www.iteptylicz.edu.pl/

Zakres typowych zadań:

 • twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych w zespole,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej,
 • udział w badaniach terenowych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadanie wykształcenia wyższego I lub II stopnia (rolnictwo/agronomia, inżynieria środowiska, gospodarka wodna lub pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego - co najmniej na poziomie B2,
 • umiejętność biegłej obsługi programów z pakietu MS Office.

Dodatkowe oczekiwania:

 • gotowość do podjęcia pełnoetatowej pracy stacjonarnej w Tyliczu,
 • predyspozycje do pracy naukowej,
 • prawo jazdy kategorii B lub możliwość jego uzyskania oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań polowych,
 • doświadczenie w projektach i badaniach naukowych lub wdrożeniowych.

Dokumenty aplikacyjne

 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 31.10.2021 r. pocztą elektroniczną na adres itepkrak@itp.edu.pl podając w tytule kod: Tylicz 2021.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.