Studia

   

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązuje od dnia 01.10.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie ogólne Rektor/Prorektor Akademii Ignatianum
[Pobierz] [Otwórz]
Ogólny wzór podania w sprawach studenckich
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie w sprawie opłat
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o udzielenie urlopu od zajęć z możliwością realizacji przedmiotów
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie w sprawie korekty indywidualnego planu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o przedstawieniu do wglądu dokumentacji
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Odwołanie do Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz]
Deklaracja kontynuacji studiów po urlopie od zajęć
[Pobierz] [Otwórz]
Tabela różnic programowych
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram studenta
[Pobierz] [Otwórz]
Karta obiegowa
[Pobierz] [Otwórz]
Formularz podania do Kierownika MSJO w sprawie lektoratów
[Pobierz] [Otwórz]
Tabela do naliczenia należności za powtarzanie przedmiotu/roku realizację przedmiotów z drugiej specjalności
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Filozoficznego w sprawie zgody na Indywidualną Organizację Studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Tryb oraz warunki zaliczeń i egzaminów w indywidualnej organizacji studiów (IOS)
[Pobierz] [Otwórz]
Regulamin praktyk
[Pobierz] [Otwórz]
Karta przebiegu praktyki
[Pobierz] [Otwórz]
Kwestionariusz praktyk zawodowych
[Pobierz] [Otwórz]
Potwierdzenie zrealizowania praktyk
[Pobierz] [Otwórz]