W pamięci

02.01.2024 r. - śp. prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski

18.02.2024 r. - śp. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

04.07.2024 r. - śp. dr Jacek Świętnicki