Strona główna Uczelnia Komunikaty Ważny komunikat!


15.09.2020

Ważny komunikat!


Władze Akademii Ignatianum w Krakowie otrzymały informację o dwóch przypadkach zachorowania na Covid-19 wśród pracowników Uczelni. Wobec powyższego, zostały wdrożone wszystkie środki sanitarne i prewencyjne określone obowiązującymi przepisami, wymagane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Obecnie prowadzone są dalsze działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Akademii Ignatianum w Krakowie, a pracownicy Uczelni świadczą pracę zdalną.