Wzory dokumentów

STUDIA:

Podanie studenckie do Dziekana - Wersja z dnia 29.10.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram studenta w związku z powtarzaniem przedmiotu/semestru/wznowieniem studiów/powrotem z urlopu/różnic programowych/ przeniesienia/ios
[Pobierz] [Otwórz]
Formularz aplikacyjny studenta AIK ubiegającego się o skierowanie na praktykę studencką Wersja z dnia 28 sierpnia 2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Badania do pracy magisterskiej Wersja nr 1 z dnia 6 grudnia 2017r.
[Pobierz] [Otwórz]
Odwołanie od decyzji Dziekana- wniosek
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie w sprawie udzielenie urlopu od zajęć
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć z realizacją przedmiotów
[Pobierz] [Otwórz]
Tabela- tryb zaliczeń i egzaminów IOS
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie do Dziekana_ogólne
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek_rezygnacja ze studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
[Pobierz] [Otwórz]
Deklaracja kontynuacji studiów po urlopie od zajęć
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie wgląd dokumentacji
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie w sprawie korekty indywidualnego planu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady wydawania odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 01.02.2018
[Pobierz] [Otwórz]
Zgoda na dostarczenie decyzji_(formularz)
[Pobierz] [Otwórz]
Zgoda na dostarczenie decyzji
[Pobierz] [Otwórz]

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej/magisterskiej 25.10.2017
[Pobierz] [Otwórz]
Karta obiegowa - przed egzaminem dyplomowym
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej 25.10.2017
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o zatwierdzenie zmiany tematu pracy licencjackiej/magisterskiej 25.10.2017
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady dyplomowania studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Zarządzenie nr 17/2020/2021 Rektora AIK z dnia 18 listopada 2020 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Zagadnienia na egzamin dyplomowy - magisterski 26.03.2018 r. - studia stacjonarne i niestacjonarne
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o smodzielnym wykonaniu pracy
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o udzieleniu licencji
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie - Biblioteka
[Pobierz] [Otwórz]