Wzory dokumentów

Podanie ogólne do Rektora/Prorektora - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie studenckie do Dziekana - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie studenckie do Dziekana - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć z realizacją przedmiotów - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o urlop od zajęć z realizacją przedmiotów - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Tryb zaliczeń i egzaminów ISO wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Tryb zaliczeń i egzaminów ISO - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie wgląd do dokumentacji - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie wgląd do dokumentacji - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek rezygnacja ze studiów - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Wniosek rezygnacja ze studiów - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Odwołanie - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Odwołanie - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Ponowne rozpatrzenie - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Ponowne rozpatrzenie - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Deklaracja kontynuacji studiów po urlopie od zajęć - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Deklaracja kontynuacji studiów po urlopie od zajęć - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram studenta - wersja dokumentu obowiązująca od 04.11.2019
[Pobierz] [Otwórz]
Harmonogram studenta - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Karta obiegowa Studenta
[Pobierz] [Otwórz]
Karta obiegowa Studenta - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]
Załącznik do podania dotyczącego korekty indywidualnego planu studiów - Wersja nr 2 z dnia 14.01.2014 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Formularz aplikacyjny do praktyk zawodowych - z dnia 28.08.2019 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Formularz aplikacyjny do praktyki psychologiczno-pedagogicznej / nauczycielskiej (specjalność edukacja etyczna) - Wersja nr 2 z dnia 12.04.2017 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie ogólne do Rektora/Prorektora - wersja edytowalna
[Pobierz] [Otwórz]

EGZAMIN DYPLOMOWY

Zasady dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie - Zarządzenie nr 79/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki rok akademicki 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie - Tekst jednolity Zasad dyplomowania w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 17/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 listopada 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady zapisu pracy dyplomowej w Akademii Ignatianum w Krakowie - 25.05.2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej - 25.05.2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej/magisterskiej - 25.05.2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Podanie o zatwierdzenie zmiany tematu pracy licencjackiej/magisterskiej - 25.05.2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Zasady wydawania odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 1.02.2018 r.
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie o udzieleni licencji
[Pobierz] [Otwórz]
Oświdczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
[Pobierz] [Otwórz]
Oświadczenie dotyczące rozliczenia z biblioteką Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]