18.12.2018

IIIFTLS, IIFKUS, IIIFDLS, IFDUS - odwołane wykłady


W dniach 18 - 20.12.2018 wszystkie wykłady prowadzone przez dr Pawła Nowakowskiego są odwołane.