Oferty stażu/szkoleń AIK

Szanowni Studenci!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z203/18 Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

oraz

w programie płatnych staży w ramach: POWR.03.05.00-00-ZR10/18 Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego.

Oferta szkoleń AIK

DLA KOGO?

Szkolenia skierowane są do studentów:

 • II i III roku studiów licencjackich
 • I i II roku studiów magisterskich
 • IV i V roku jednolitych magisterskich

DLACZEGO WARTO?                 

Szkolenia to prosty sposób na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, przydatnych umiejętności i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy!

Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia, co niewątpliwie jest atutem przy późniejszym poszukiwaniu pracy.

PROGRAM SZKOLEŃ

Przygotowaliśmy dla Was szkolenia, które mają na celu podniesienie Waszych kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych jak również w zakresie przedsiębiorczości i coachingu.

Po zakończeniu szkoleń otrzymacie Państwo certyfikaty/zaświadczenia ich ukończenia.

CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY SIĘ ZGŁOSIĆ?

 1. Zgłoś się na szkolenie – telefonicznie 123 999 618 lub 797 741 901 lub mailowo izabela.sas@ignatianum.edu.pl
 2. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
 3. Przekaż podpisane dokumenty do Biura Projektów (wyślij skan dokumentów na adres izabela.sas@ignatianum.edu.pl, a oryginały obligatoryjnie dostarcz do Biura Projektów AIK bud. Zofijówka, pok.11)
 • wyślij pocztą na adres Uczelni z dopiskiem Biuro Projektów AIK
 • dostarcz osobiście do Biura Projektów bud. Zofijówka, pok. 11

Szczegóły oferty: https://www.ignatianum.edu.pl/studenci2

Oferta staży AIK

W ramach wsparcia:

 • Studenci biorą udział w wysokiej jakości Programie staży trwającym 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin tygodniowo)
 • Z Programu staży mogą skorzystać Studenci przedostatniego i ostatniego roku następujących kierunków:

- Administracja i polityka publiczna

- Pedagogika

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia angielska

- Turystyka i rekreacja

- Praca socjalna

- Psychologia

- Zarządzanie i nowe technologie w strefie publicznej

- Kulturoznawstwo

- Nauki o polityce

 • Stażyście przysługuje kwota 18,50 złotych brutto za godzinę stażu.
 • Stażysta otrzymuje wsparcie Opiekuna stażu.
 • Stażysta sam wybiera instytucję stażową powiązaną z kierunkiem studiów. *nie wiesz jakie rodzaje placówek mogą cię przyjąć na staż? Zapytaj lub sprawdź – wykaz rodzajów takich placówek to załącznik do Regulaminu rekrutacji. 

Szczegóły oferty: https://www.ignatianum.edu.pl/program-stazy