Rekolekcje

Sesja o duchowości i pedagogice ignacjańskiej dla pracowników akademickich
  • Gliwice, Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos (ul. Kopernika 63a; 44-117 Gliwice);

  • 17-19 września, 2021;

  • Sesja będzie zawierać wprowadzenie w duchowość ignacjańską oraz warsztaty poświęcone rozwiązywaniu praktycznych problemów w świetle pedagogiki ignacjańskiej.

- Imię, nazwisko, tytuł naukowy:

- Uczelnia, jednostka organizacyjna:

- Adres e-mailowy:

- Jestem zainteresowany/a udziałem w w/w sesji:

W terminie

17-19 września 2021

W terminie późniejszym w roku 2021

(kiedy?)

W terminie późniejszym w roku 2022

(kiedy?)

Jestem w stanie pokryć koszty sesji: 200 zł w całości

Jestem w stanie pokryć koszty sesji częściowo

(ile?)

Nie jestem w stanie pokryć kosztów sesji i zgłaszam wniosek o dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę postawić krzyżyk bądź wpisać stosowną informację we właściwej przegródce i odpowiedź odesłać na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl

 

Propozycje formacji dla studentów od Duszpasterstwa WAJ
  • Studencka pielgrzymka śladami św. Ignacego 6-17.07.2022 (Hiszpania)
  • Rekolekcje w życiu codziennym o Ignacym od 21.11.2021 do 19.12.2021
  • Ignacjańskie warsztaty dla liderów 30.4.2022-3.05.2022 z O. Davidem McCallum SJ
  • Okolicznościowy notatnik z kilkoma ważnymi tekstami ignacjańskimi wewnątrz