Strona główna Uczelnia Święto Uczelni 2022


Święto Uczelni 2022

 

 

 

 

Nagrody

 

Podczas Święta Akademii Ignatianum w Krakowie, które odbyło się w piątek, 11 marca 2022 r., uhonorowane zostały osoby zasłużone dla Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz dla Akademii Ignatianum w Krakowie.

Nagrodzone osoby

 

Wykład ”Czy pedagogika ignacjańska jest nadal aktualna i czym ona właściwie jest?”

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni wysłuchali wykładu ”Czy pedagogika ignacjańska jest nadal aktualna i czym ona właściwie jest?”, Ojca Jacquesa Servais SJ Rektora Casa Balthasar w Rzymie

 

Treść wykładu

 

Ojciec Jacques Servais SJ

Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie w Louven teologię w Brukseli i Rzymie. Kontynuował studia z zakresu psychologii w Niemczech na Uniwersytecie w Heidelberu. W latach 1985-1989 pracował w rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary, której prefektem był kard. Joseph Ratzinger (Benedykt XVI). W latach 1991-2014 prowadził wykłady w Instytucie Duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Prof. J. Servais jest wybitnym specjalistą myśli teologicznej kard. Henri de Lubac’a Hansa Ursa von Bathasara a także szwajcarskiej mistyczki, Adrienne von Speyr. Ich dzieła są studiowane w prowadzonym przez niego w rzymskim ośrodku „Casa Balthasar”, w którym młodzi mężczyźni z całego świata rozeznają drogę swojego powołania według metody Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli.