Władze Instytutu Filozofii

DYREKTOR INSTYTUTU FILOZOFII

dr Jacek Poznański SJ

e-mail: dyrektorif@ignatianum.edu.pl

W semestrze zimowym 2021/2022 dyżur dyrektorski: 

Czwartki, g. 11.30-12.30 (sala 109, MS Teams; prośba o wcześniejszą informację e-mailową: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl).

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII DS. OGÓLNYCH

dr Magdalena Kozak

e-mail: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze zimowym 2021/2022:

Środy, g. 11:15 - 12:00 (sala 109, MS Teams; prośba o wcześniejszą informację e-mailową: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII DS. STUDENCKICH

dr Jarosław Kucharski

e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze zimowym 2021/2022:

Wtorki, 19 - 26 października 2021 r., g. 18:15-19.00 (sala 109)

Wtorki od listopada 2021 r., g. 14.45 - 15.30 (sala 109)

 

RADA INSTYTUTU FILOZOFII

ROK AKADEMICKI 2021/2022

prof. dr hab. Adam Jonkisz - Kierownik Katedry Logiki, Epistemologii i Filozofii Nauki

prof. dr hab. Piotr Mazur - Kierownik Katedry Filozofii Bytu, Człowieka i Społeczeństwa

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - Kierownik Katedry Etyki Ogólnej i Stosowanej

dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK - Delegat pracowników samodzielnych, Dziekan Wydziału Filozoficznego

dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. AIK - Kierownik Katedry Historii Filozofii

dr hab. Jacek Surzyn prof. nadzw. - Delegat pracowników samodzielnych

dr Celina Kisiel-Dorohinicka - Delegat pracowników dydaktycznych

dr Magdalena Kozak - Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Ogólnych

dr Jarosław Kucharski - Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Studenckich

dr Jacek Poznański SJ - Dyrektor Instytutu Filozofii

mgr inż. Katarzyna Graczyk - Delegat pracowników administracyjnych Sekretariatu Instytutu Filozofii

Mateusz Kozłowski - Delegat studentów

Bartosz Rybicki - Delegat studentów