Opłaty

Podania dotyczące płatności za kształcenie i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie należy składać osobiście w Rektoracie Uczelni - Willa Zofijówka pokój nr 2 

lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  rektorat@ignatianum.edu.pl 

Podanie wysyłane drogą elektroniczną musi być własnoręcznie podpisane i następnie zeskanowane.

 

Adresatem podania jest Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć.

 

Tabela opłat za studia niestacjonarne 

rok rozpoczęcia studiów i obowiązujący regulamin Wydział Filozoficzny  Wydział Pedagogiczny 
2019/2020 Psychologia  Administracja i polityka publiczna  Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  Praca socjalna 
2500 2000 2100 2500 2000
2018/2019 Turystyka i rekreacja  Psychologia  Administracja i polityka publiczna  Pedagogika Nauki o polityce Praca socjalna 
1800 2300 1800 1900 1800 1800
2017/2018 Turystyka i rekreacja  Psychologia  Administracja i polityka publiczna  Pedagogika Nauki o polityce Praca socjalna 
1800 2100 1800 1900 1800 1800
2016/2017 Turystyka i rekreacja Kulturoznawstwo  Psychologia  Administracja i polityka publiczna Pedagogika    
1900 1800 2100 1800 1900
2015/2016 Kulturoznawstwo  Psychologia  Administracja i polityka publiczna Pedagogika  Politologia
1600 2100 1800 1900 1800