Patronat honorowy

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM 

REKTORA UNIWERSYTETU IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

 1. Tischnerowski Kampus Młodych, Odporyszów; 11-13 września 2024 r.
 2. XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, 6 września 2024 r.
 3. Interdyscyplinarna Konferencja Góralska „W poszukiwaniu tożsamości”; 18 czerwca 2024 r.
 4. 28. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej; 10-11 czerwca 2024 r.
 5. Sympozjum z okazji 10-lecia działalności COD. Zbrodnia czynów pedofilnych. Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne; 25 kwietnia 2024 r.
 6. XI Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”; 21-28 kwietnia 2024 r.
 7. Konferencja „Wyzwania komunikacji międzyludzkiej we współczesnym świecie”
 8. Konferencja Naukowo-dydaktyczna „Inaczej, czyli jak?, O alternatywnej edukacji, która sprzyja relacji”; 17 lutego 2024 r.
 9. Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza, Wręczenie Nagrody; 17 listopada 2023 r.
 10. II Zjazd Historyków „Wychowania”, AIK, UP; 5-7 listopada 2023 r.
 11. Kredkobranie - zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkających na Kresach; Fundacja Ignatianum; data: wrzesień - październik 2023 r.
 12. Konferencja „Historie, które łączą i historie, które dzielą”; 21-23 września 2023 r.
 13. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej; 5-6 czerwca 2023 r.
 14. Ogólnopolska konferencja "Kultura studencka, kultura akademicka - historia i współczesność" - Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Kulturoznawstwa i Dzienikarstwa, Katedry: Antropologii Kulturowej i Turystyki, Dziedzictwa Kulturowego, Estetyki i Wiedzy o Sztuce; 21 kwietnia 2023 r.
 15. Konferencja „Brokerzy Innowacji Społecznych” – Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation”; 29-30 marca 2023 r.
 16. Konferencja "Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myslenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana" - Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach; 9-10 marca 2023 r.
 17. IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie - Stowarzyszenie Manko; 21-22 września 2022 r.
 18. Kredkobranie - zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkających na Kresach; Fundacja Ignatianum; data: wrzesień - październik 2022 r.
 19. 26. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. - Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"; 10 marca - 31 maja 2022 r. Niepokalanów
 20. Senioralia w Krakowie - Stowarzyszenie Manko; 15-16 września 2021 r.
 21. Kredkobranie - zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkających na Kresach; Fundacja Ignatianum; data: wrzesień - październik 2021 r.
 22. 25. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. - Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"; 31 maja - 1 czerwca 2021 r. Niepokalanów
 23. Książka "Florysta Łagiewnicki radzi" - Michał Zdanowski; wiosna 2021 r.
 24. Kredkobranie - zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkających na Kresach; Fundacja Ignatianum; data: sierpień - październik 2020 r.
 25. Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna z okazji międzynarodowego dnia mediacji pt: Oblicza Mediacji- Dzisiaj i Jutro; organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji AIK, Insytut Nauk o Rodzinie UPJPII, Insytutu Pracy Socjalnej UPJPII. 
 26. Szacunek dla dziecka - sympozjum o ochronie życia,organizator: Szkoła podstawowa im. Królowej Korony PoIskiej w Kłodnem;  data: 26 października 2019 r.; miejsce: Kłodne 144, 34-654 Męcina. 
 27. Pedagogia ignacjańska wobec wyzwań współczesnej szkoły w Polsce; organizator: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data: 18-20 października 2019 r.; miejsce: Europejskiej Centrum Kultury i Komunikacji (ECCC) w Warszawie-Falenicy (ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa). 
 28. Wydarzenie informacyjno-promocyjne "Fundusze Europejskie dają przyszłość" Nowy Sącz; organizator: Fundacja Widowisk Masowych; data; 28.09-20.10.2019 r. 
 29. Kredkobranie- zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkajacych na Kresach; organizator: Fundacja ignatianum; data: sierpień-październik 2019
 30. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, ul. Chełmońskiego 24; data: 21-25 października 2019 r. 
 31. Szkolenia Językowe- Koło Naukowe Rozwoju Osobistego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
 32. Badanie i Raport- Student Pracuje w Krakowie; organizator: Aplikuj.pl
 33. VI Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"; data: 7-15 kwietnia 2019 r.; miejsce: Kraków; organizator: Fundacja Widowisk Masowych;
 34. Akcja Rodacy-Bohaterom- zbiórka zywności dla byłych żołnierzy AK mieszkajacych na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Mołdawii; data: grudzień 2018-maj 2019 oraz koncert towarzyszacy, podczas którego odbędzie się kwesta na rzecz kombatantów: miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie.
 35. Kryzys człowieczeństwa? Edycja III 1968- Co pozostało po rewolucji kulturowej z lat szcześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku?; organizator Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji,Katedra Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data: 5-6 grudnia 2018 r. 
 36. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, data: 15-19 października 2018 r.
 37. Kredkobranie - "100 uśmiechów na Stulecie" zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla młodych Polaków mieszkających na Kresach; organizator: Fundacja Ignatianum; data: 20.08-30.09.2018
 38. 5.KrwioBieg Kraków; organizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; data: 6 października 2018 r.
 39. Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia:rodzina-szkoła-instytucje społeczne; organizator: Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data 21-22 września 2018 r.
 40. "Bracia" wernisaż fotograficzny; organizator: Dominika Mosio-Mosiewska Krakowskie Szkoły Artystyczne; data 7 czerwca 2018 r., ul. Cystersów 9, Kraków
 41. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2018 r.; organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
 42. V Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"; organizator: Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów; data: 22-30 kwietnia 2018 r.
 43. Kardynał August Hlond - Obecność, wiara, nauczanie. W 70. rocznicę śmierci Prymasa oraz 150. rocznicę utworzenia Dekanatu Mysłowickiego; organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie; data: 28-29 października 2018 r.
 44. Jubileusz 60-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; organizator: ZSO nr 5 w Krakowie; data 7 grudnia 2017 r.
 45. Akcja Rodacy-Bohaterom zbiórka żywności dla byłych żołnierzy AK mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Mołdawii oraz koncert towarzyszący podczas którego odbędzie się kwesta na rzecz kombatantów; organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie; data: 1.12.2017-30.05.2018.
 46. Synergia Środowisk Wychowawczych. Społeczne konteksty wychowania; organizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data 8 listopada 2017 r.
 47. 4.KrwioBieg Kraków; organizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; data: 7 października 2017 roku.
 48. Synergizm Działań Społecznych i Edukacyjnych - Animacja Wobec Wyzwań Współczesności; organizator: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data 27-28 września 2017 r.
 49. Ogólnopolska Konferencja pt. "Wyzwania integracji społecznej w Polsce"; organizator: Katedra Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie; data 19-20 października 2017 r.
 50. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji; organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie; data 16-20.10.2017 r.
 51. V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w Teorii i Praktyce; organizator Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie; data 16-17 września 2017 r.
 52. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce" pod hasłem: Standardy w Profilaktyce Społecznej; organizator: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum; data 9.06 2017 r.
 53. IV Międzynarodowy Festiwal Teatru UKraińskiego "Wschód-Zachód"; organizator: Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów; data: 2-9 kwietnia 2017 roku.
 54. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2017 r.; organizator: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
 55. Akcja Rodacy-Bohaterom- zbiórka żywności dla byłych żołnierzy AK mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Mołdawii; organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie; data 1.12.2016-30.04.2017 r.
 56. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Synergia środowisk wychowawczych. Gółwne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku."; organizator: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data: 24-25 listopada 2016 roku.
 57. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesna edukacja dziecka - trywializacja czy modernizacja"; organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie -  Instytut Nauk o Wychowaniu,  Katedra Pedagogiki Społecznej oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej; data: 21-22 listopada 2016 roku.
 58. 3.KrwioBieg Kraków; organizator: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; data: 23 października 2016 roku.
 59. Różnorodne przestrzenie pedagogiczne i ich wpływ na procesy wychowania we współczesnej rzeczywistości społecznej; organizator: Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania- Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny data: 17-18 października 2016 roku.
 60. "Obchody 70. rocznicy odbicia więzienia św. Michała w Krakowie"; organizator: Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie; data: 18 sierpnia 2016 rok.
 61. Międzynarodowy konkurs literacki "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"; organizator: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie.
 62. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Profilaktyka dla rodzin - rodzina dla profilaktyki"; organizator: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Katedra Nauk o Rodzinie; data 3 czerwca 2016 rok.
 63. Konferencja "Chrzest Polski. 1050 lat edukacji w Polsce"; organizator: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej; miejsce: Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A Białystok; termin: 24 maja 2016 rok.
 64. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w trosce o rozwój dziecka”; organizator Ks. dr Jerzy Smoleń oraz Katedra Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej AIK, data 27-28 maja 2016 rok.
 65. Seminarium „Królowa Korony Polskiej – cud wyboru Matki Bożej i jego konsekwencje dla narodu polskiego”; organizator: Szkoła Podstawowa w Kłodnem; data 21 maja 2016 rok.
 66. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kryzys człowieczeństwa? Edycja I. Humanistyka i nauki społeczne wobec „śmierci człowieka”; organizator: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie; data 12-13 maja 2016 rok.
 67. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Crisis of Humanity? Humanism, Transhumanism, Posthumnanism, data 11 maja 2016 rok.
 68. Studencka akcja KRKRKR - KRakowski KRwiecień KRwiodastwa 2016; organizator: Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Krakowskich; data: 27 kwietnia 2016 rok.
 69. Ogólnopolski projekt "Kampania Dobra; organizator: Ignacjańskie Centrum Wolontariatu Akademii Ignatianum w Krakowie; data 19 lutego 2016 r. w Auli Wielkiej Ignatianum.
 70. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?"; organizator Katedra Pedagogiki Społecznej – Wydział Pedagogiczny Ignatianum; data 9-10 czerwca 2016 rok.
 71. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo i wychowanie"; organizator: Katedra Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji; data: 16 lutego 2016 rok.
 72. Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, organizator: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.
 73. II Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowa "Dobro dziecka"  z cyklu "Metodologie i metody"; organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego nr 2 w Bochni; data: 11 lutego 2016 rok.
 74. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Instytucje edukacyjne na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku; organizator: Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Oświaty i wychowania; data: 1-2 kwietnia 2016 rok.
 75. III Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"; organizator: Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów; data: 18-24 kwietnia 2016 r.
 76. Akcja Rodacy-Bohaterom – zbiórka żywności dla byłych żołnierzy AK mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Mołdawii. Organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie, miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, od 1 grudnia 2015 do 10 stycznia 2016 roku.
 77. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska kultura religijna"; organizator: Katedra Dziedzictwa Kulturowego Polski Instytutu kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie; miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie; data: 9-10 grudnia 2015 r.
 78. II Wojewódzki Konkurs plastyczny uczniów niepełnosprawnych Moje miejsce na ziemi pt. "Gdybym był Świętym Mikołajem, organizator Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie; miejsce: ul. Żabia 20, 30-809 Kraków; data: 2 grudnia 2015 r.
 79. Przegląd Twórczości Akademickiej "Cecyliada"; organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie, miejsce: Aula Wielka im. Grzegorza Piramowicza SJ; data: 18 listopada 2015 r.
 80. Piknik charytatywny dla Karoliny, organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie i Fundacja Ignatianum, miejsce: ogrody przy Uczelni, data: 2 czerwca 2015 r.
 81. Turniej piłkarski o Puchar Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie, data: 14 maja 2015 r.
 82. Koncert Wielkanocny, organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie, miejsce: Bazylika NSPJ w Krakowie, data: 19 kwietnia 2015 r.
 83. I Międzynarodowa konferencja Naukowa z cyklu Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy. Pierwsza edycja: ODKRYWANIE FENOMENU DZIECI ULICY W CIĄGŁOŚCI JEGO ISTNIENIA. Organizator: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, data: 13 maja 2015 r.
 84. Studencka akcja KRKRKR - KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa 2015, Organizator: Porozumienie samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, miejsce: Uczelnie Krakowa, termin: 14.04.2015 r.
 85. Wolność, sprawiedliwość i swoboda ducha, Organizator: Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów, miejsce: Kraków, data: 21-26 kwietnia 2015 r.
 86. BaseConnect - Platforma społecznościowa dla studentów i absolwentów, Kraków, rok 2015 r.
 87. Polskie dni montessori. Wychowujemy dla pokoju!, organizator: Polskie Stowarzyszenie Montessori i Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 20-22 lutego 2015 r.
 88. I Festiwal Wolnej i Niezawisłej, organizator: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Passionart, miejsce: Kraków Audytorium Maximum UJ, koncert galowy 28 lutego 2015 r.
 89. Akcja Rodacy-Bohaterom – zbiórka żywności dla byłych żołnierzy AK mieszkających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Mołdawii. Organizator: Samorząd Studencki Akademii Ignatianum w Krakowie, miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, od 1 do 20 grudnia 2014 roku.
 90. I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Plastyczno-Literacki „Moje miejsce na Ziemi”, organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie im. Polskich Noblistów.
 91. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wychowanie dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole. Organizator: Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki i Katedra Nauk o Rodzinie, 25 listopada 2014 r.
 92. Edukacja artystyczna - dylematy teorii i praktyki. Organizator: Katedra Edukacji Artystycznej Wydziału Pedagogicznego Ignatianum, 20-21 października 2014 r.
 93. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej. Organizator: Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich  Podstaw Edukacji Ignatianum , Katedra Historii i Teorii Wychowania Ignatianum, 9-10 kwietnia 2015 r.
 94. IV Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie. Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Uczelniana przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 20 maja 2014 r.
 95. IV Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie. Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Uczelniana przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 20 maja 2014 r.
 96. Turniej  Piłki Nożnej o Puchar Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, w ramach Festiwalu Nauki 2014, 22 maja 2014 r.
 97. Fundacja Alumno/Europejskie Forum Młodzieży Wiejskiej – Kultura Ludowa i produkty regionalne największym skarbem wsi, 13-20 sierpnia 2014 r.
 98. Akcja Krakowski Krwiecień Krwiodawstwa. Organizatorzy: Samorządy Studenckie krakowskich szkół wyższych, kwiecień 2014 r.
 99. Konferencja Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce. Organizator: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Ignatianum, 6 czerwca 2014 r.
 100. IV Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie. Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich - Rada Uczelniana przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – I etap 20 maja 2014 r.; II etap 5 czerwca 2014 r.
 101. III Krakowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie PASSIONART, 24 lutego – 2 marca 2014 r.
 102. Konkurs na logo Samorządu Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie.  Organizator: Samorząd Doktorantów Ignatianum, 1 grudnia 2013 r.
 103. Akcja Rodacy – Bohaterom. Zbiórka żywności dla byłych żołnierzy AK mieszających na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Mołdawii. Organizator:  Samorząd Studencki Ignatianum, 2-15 grudnia 2013 r.
 104. Józef Tischner – myślenie według miłości. Prezentacja książki połączona z dyskusją o wydarzeniach i myślach ks. Józefa Tischnera w ostatnich trzech latach życia. Organizatorzy:  Wydawnictwo WAM i Akademia Ignatianum w Krakowie, 6 listopada 2013 r.