Dział Kadr

 

 

 

Dział Kadr podlega Rektorowi Akademii Ignatianum w Krakowie i jest odpowiedzialny za  Politykę Personalną  Uczelni,  zapewnia pełną obsługę kadrową wszystkich osób zatrudnionych w Akademii oraz obsługę administracyjną w określonym zakresie działania.

Akademia Ignatianum w Krakowie dba o bezpieczne i stabilne środowisko pracy. Jednym z głównych celów polityki personalnej w AIK jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji i doskonalenia umiejętności przez jej pracowników, wspierając ich w korzystaniu z kursów wewnętrznych i zewnętrznych.