Strona główna Centrum Obsługi Studenta


Centrum Obsługi Studenta

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA (w skrócie COS) SKŁADA SIE Z DWÓCH ODRĘBNYCH SEKCJI:

  • Sekcja obsługi studentów (poza sprawami rekrutacji kandydatów i stypendiami) pokój 001
  • Sekcja rekrutacji i stypendiów pokój 002

W jakich sprawach można skontaktować się z COS?

W COS będziesz mógł:
  • złożyć wniosek o przyznanie stypendium (więcej informacji na stronie);
  • złożyć podanie, które nie jest dostępne w systemie USOSweb, więcej informacji TUTAJ;
  • odebrać zaświadczenie (np. o posiadaniu statusu studenta/absolwenta, odbytym lektoracie z j. obcego);
  • otrzymać legitymację oraz przedłużyć jej ważności;
  • złożyć dokumenty na studia (kandydaci);
  • odebrać dyplom i suplement do dyplomu (absolwenci).