Strona główna KONTAKT


KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE 

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

fax 12 39 99 501
REGON: 357244777
NIP: 676-16-87-491
Konto bankowe: Alior Bank SA 94 2490 0005 0000 4600 9871 1366

 

REKTORAT

tel. 12 39 99 502

e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

dr Paweł Biały

e-mail: iod@ignatianum.edu.pl

Kontakt wyłącznie e-mailowy

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY:

tel. 12 39 99 510

e-mail: dziekanatwf@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY:

tel. 12 39 99 530

e-mail: dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

Więcej informacji

 

SEKRETARIATY INSTYTUTÓW WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO:

Instytut Filozofii

Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Instytut Psychologii

 

SEKRETARIATY INSTYTUTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO:

Instytut Nauk o Wychowaniu

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Neofilologii

 

RZECZNIK PRASOWY:

mgr Piotr Ufnal

e-mail: rzecznik.prasowy@ignatianum.edu.pl

tel.: 571 249 429

 

Biuro Karier

Archwium i Kancelaria Uczelni

Biblioteka

Dział Projektów

Biuro Promocji

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Zamówień Publicznych

Centrum Obsługi Studenta

Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Kultury i Dialogu

Dział IT

Dział Kadr

Dział Księgowo-Finansowy

Dział Nauczania

Fundacja Ignatianum

Fundacja św. Ignacego Loyoli

Ignacjańskie Centrum Wolontariatu

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Portiernia Budynek Główny

tel. 12 39 99 659

Portiernia Zofijówka

tel. 12 39 99 658

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Samorząd Studencki

Wydawnictwo Naukowe Ignatianum