Strona główna Uczelnia Komunikaty Akademia Ignatianum sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


24.05.2022

Akademia Ignatianum sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni


      Nasza uczelnia podejmuje dalsze kroki na rzecz wdrażania i upowszechniania zasad Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) w codziennym funkcjonowaniu Akademii. 2. czerwca 2022 roku w trakcie konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Grupę Roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, AIK dołączy do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Podpisanie Deklaracji ma na celu wzmocnienie etosu Uczelni jako miejsca, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę i uprawia nauką, ale działa się zgodnie z wartościami akademickimi oraz zwraca uwagę na potrzeby różnych grup interesariuszy. Autorzy Deklaracji oraz Grupa Robocza zbiera i publikuje katalogi dobrych praktyk w ramach SOU. Działania AIK zawarte w Raporcie SOU będą mogły dołączyć do innych praktyk zawartych w raporcie.

Akademię Ignatianum będzie reprezentował dr Jarosław Kucharski, pełnomocnik Rektora ds. SOU. Konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube MFiPR oraz na Facebooku MFiPR.