Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Akademia Ignatianum w Krakowie jednym z trzech partnerów realizujących projekt


26.01.2021

Akademia Ignatianum w Krakowie jednym z trzech partnerów realizujących projekt


Złożony przez UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (Barcelona) w kwietniu 2020 roku projekt w ramach programu Erasmus+ otrzymał finansowanie. Projekt nr 2020-1-ES01-KA203-083010 pt. "CHANCES - Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the HIE programmes of education sciences będzie realizowany przez dwa lata: od 01.10.2020 do 30.09.2022. Akademia Ignatianum jest jednym z trzech partnerów realizujących projekt:

 

DOCUMENTA CREACIONES MULTIMEDIA AVANZADAS SL (Hiszpania)

LIBERA UNIVERSITA MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA (Włochy)

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

 

W skład 15-osobowego zespołu projektowego weszły 4 osoby z naszej AIK:

Dr hab. prof. AIK Anna Królikowska – koordynator zespołu PL

Dr hab. prof. AIK Barbara Surma – członek zespołu

Dr hab. Paweł Kaźmierczak – komunikacja z całym zespołem projektowym

Dr Jacek Poznański SJ – członek zespołu