06.11.2020

Akademicki Dzień Pamięci


Tradycyjnie 6 listopada obchodzony jest Akademicki Dzień Pamięci w związku z 81. rocznicą Sonderaktion Krakau, aresztowania pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni Krakowa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczne obchody Akademickiego Dnia Pamięci przybierają wymiar symboliczny.

 

W programie uroczystości 6 listopada 2020 r. zaplanowano:

godz. 9.00

  • cmentarz Salwatorski - złożenie kwiatów przez Rektora UJ na grobie śp. prof. dra hab. Franciszka Ziejki, rektora UJ w latach 1999-2005 
  • koszary wojskowe przy ul. Wrocławskiej - złożenie wieńca pod tablicą pamiątkową (ze względu na ograniczenia obowiązujące w jednostce wojskowej udział delegacji w minimalnym składzie)

godz. 11.45

  • uroczystość w Collegium Novum składająca się z wystąpienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, odczytania przez studenta Apelu Pamięci oraz złożenia kwiatów pod pamiątkowymi tablicami w budynku oraz pod Dębem Wolności (udział jedynie władz UJ, zgodnie z obowiązującym limitem osób),

godz. 19.30

  • Msza Święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie w intencji ofiar Sonderaktion Krakau, poległych podczas wojny oraz wszystkich zmarłych w minionym roku akademickim profesorów, pracowników i studentów uczelni Krakowa i Małopolski (zgodnie z obowiązującym limitem osób uczestniczących w uroczystości religijnej).

Ze względu na aktualne obostrzenia w uroczystości może wziąć udział jedynie nieliczna grupa reprezentująca środowisko akademickie Krakowa i Małopolski.