29.05.2019

Ankieter - Państwowy Instytut Badawczy NASK


NASK PIB

Jesteśmy Państwowym Instytutem Badawczym prowadzącym działania na rzecz bezpiecznego internetu. Mają one na celu: rozwój kompetencji cyfrowych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zapewnienie dostępu do szybkiego i bezpiecznego internetu szkołom oraz ochronę bezpieczeństwa w internecie. 

Realizujemy liczne badania społeczne oraz uczestniczymy w wielu projektach dotyczących cyberbezpieczeństwa i kompetencji cyfrowych. Obecnie Pracownia Badań Społecznych rozwija swoją sieć ankieterską, dedykowaną realizacji badań terenowych i wsparciu na etapie opracowywania metodologii oraz analizy danych i raportowania.

 

ANKIETER

Zakres obowiązków

• realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami

• w zależności od specyfiki badania realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,

• kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań,

• praca w terenie.

 

Co oferujemy

• umowę zlecenie i status pracownika państwowego,

• udział w nowatorskich projektach dotyczących społeczeństwa informacyjnego,

• elastyczny, zadaniowy czas pracy,

• współpracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespołem,

• wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,

• oferta dotyczy również możliwości włączenia do realizowanych przez NASK PBS projektów w praktycznym wymiarze badań: 

* opracowywania metodologii, 

* tworzenia narzędzi, 

* wprowadzania danych, 

* analizy danych ,

* raportowania,

* raportów eksperckich.

 

Wymagania

• bardzo dobra organizacja pracy

• zaangażowanie, dokładność, uczciwość

• komunikatywność (tez komunikowanie problemów)

• odpowiedzialność za powierzoną strefę badania

• rzetelność i terminowość

 

KONTAKT:

dr Agnieszka Ładna
Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Pracownia Badań Społecznych 
kom:+48 504 209 633 | e-mail agnieszka.ladna@nask.pl

NASK | ul. Stawki 2 | 00-193 Warszawa | www.nask.pl