Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Avant Assessment i Global Seal of Biliteracy: Nowe partnerstwa Akademii Ignatianum otwierają międzynarodowe możliwości dla studentów


30.06.2023

Avant Assessment i Global Seal of Biliteracy: Nowe partnerstwa Akademii Ignatianum otwierają międzynarodowe możliwości dla studentów


W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, umiejętność posługiwania się językami obcymi staje się coraz bardziej istotna. Zdolność do efektywnej komunikacji w obcym języku może otworzyć drzwi do osobistego, akademickiego i zawodowego rozwoju. Jednym ze sposobów oceny biegłości językowej są egzaminy certyfikacyjne. Egzaminy te zapewniają standaryzowany sposób pomiaru umiejętności językowych i są uznawane przez instytucje akademickie, pracodawców i rządy na całym świecie. Na przykład, egzamin Avant Assessment to międzynarodowo uznawany egzamin oceniający biegłość języka angielskiego w celach akademickich. Ponadto, niedawno przeprowadzone badanie ankietowe przeprowadzone przez Educational Testing Service wykazało, że osoby o wysokiej biegłości języka angielskiego mają większe szanse na uzyskanie wyższych zarobków we wszystkich głównych branżach. Jednak należy zauważyć, że egzaminy językowe mogą mieć znaczący wpływ na sposób nauki i nauczania języków.

Efekt oddziaływania egzaminów językowych może wpływać na sposób nauczania nauczycieli, naukę uczniów oraz funkcjonowanie systemów edukacyjnych. Dlatego twórcy testów językowych muszą brać pod uwagę wpływ, jaki ich egzaminy mogą mieć na uczniów, nauczycieli i systemy edukacyjne. Jednym ze sposobów zapewnienia dokładności i sprawiedliwości w testowaniu językowym jest stosowanie standaryzowanego ramowego programu nauczania, takiego jak Wspólny Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). CEFR to szeroko uznany program, który pomaga określić poziom biegłości językowej wymagany do podjęcia studiów wyższych, uzyskania wiz, celów związanych z migracją oraz certyfikacji zawodowej. Wiele organizacji komercyjnych i non-profit, a także instytucji edukacyjnych na całym świecie, używa poziomów CEFR do raportowania wyników testów językowych.

CEFR jest również wykorzystywany jako punkt odniesienia przy opracowywaniu narzędzi do testowania językowego, programów nauczania i krajowych standardów edukacji dotyczących poziomów biegłości w językach obcych w Europie. Dlatego, jeśli planujesz uzyskać certyfikat swojej biegłości językowej, ważne jest wybranie egzaminu, który jest zgodny z Twoimi celami i jest uznawany przez instytucję akademicką, pracodawcę lub rząd, z którym zamierzasz współpracować. Egzaminy certyfikacyjne są standaryzowanym sposobem oceny umiejętności językowych i odgrywają ważną rolę w ocenie biegłości językowej.

Jako Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie, jestem niezmiernie dumny z faktu, że nasza jednostka stała się partnerem Avant Assessment. Jest to nie tylko dowód na naszą wysoką jakość edukacji, ale także ważny krok ku umocnieniu pozycji naszej uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Partnerstwo z Avant Assessment jest potwierdzeniem naszej długotrwałej pracy, mającej na celu zapewnienie naszym studentom możliwości zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych. Jest to dla nas nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim satysfakcja z rozwoju naszych studentów, którym umożliwiamy zdobycie tak cennego dokumentu.

Certyfikaty Avant Assessment są honorowane na całym świecie, co sprawia, że nasza oferta edukacyjna staje się jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych studentów. Przynosi to niewątpliwe korzyści dla całej uczelni, która dzięki temu umacnia swoją międzynarodową pozycję i prestiż. To partnerstwo dowodzi naszej nieustannej troski o jakość kształcenia, skierowanej na najwyższe standardy międzynarodowe.

Dla naszej jednostki, Międzywydziałowego Studium Języków Obcych, jest to też szczególne wyróżnienie. To potwierdzenie, że nasze działania w zakresie kształcenia językowego są doceniane nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. To dla nas potężna motywacja do dalszej pracy i doskonalenia naszej oferty.

To partnerstwo to jednak przede wszystkim fantastyczna wiadomość dla naszych studentów. Dzięki temu mogą oni zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający ich umiejętności na poziomach od B1 do C2. Jest to nieoceniona wartość dodana, zarówno w kontekście dalszej edukacji, jak i przyszłej kariery zawodowej.

Z zadowoleniem informujemy, że Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie stało się partnerem Avant Assessment oraz Global Seal of Biliteracy. Ta współpraca umożliwia naszym studentom zdobywanie międzynarodowych certyfikatów językowych, które są uznawane na całym świecie. Te certyfikaty określają umiejętności językowe na poziomach od B1 do C2, potwierdzając tym samym ogromny zakres kompetencji naszych studentów. Certyfikat jest formalnym poświadczeniem umiejętności językowych, opatrzony jest imieniem i nazwiskiem oraz unikalnym numerem seryjnym.

Ten sojusz ma niewyobrażalny prestiż dla naszej Uczelni. Avant Assessment jest globalnym liderem w dziedzinie ocen językowych online, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię i innowacyjne podejście do oceny, aby oferować najbardziej wiarygodne i efektywne narzędzia oceny języka. Z kolei Global Seal of Biliteracy to międzynarodowa organizacja, która dąży do zwiększenia rozpoznawania, akceptacji i wykorzystania wielojęzyczności przez instytucje na całym świecie.

Naszym priorytetem jest dbanie o jak najwyższe standardy kształcenia. Jesteśmy przekonani, że certyfikat Avant Assessment, który jest honorowany na całym świecie, stanowi dla naszych studentów nie tylko potwierdzenie ich umiejętności językowych, ale także jest dowodem na ich zaangażowanie, samodyscyplinę i chęć rozwoju. Cieszymy się, że możemy pomóc im w zdobyciu tak prestiżowego certyfikatu.

 

Kamil Mielnik

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych