Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Bezpłatne wydarzenia online z Akademickim Biurem Karier


26.01.2021

Bezpłatne wydarzenia online z Akademickim Biurem Karier


Szanowni Studenci,

Akademickie Biuro Karier zaprasza studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich II stopnia oraz 4 i 5 roku studiów magisterskich pięcioletnich do udziału w BEZPŁATNYCH wydarzeniach online:

 

 1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, w ramach których m.in. proponujemy:

 • diagnozę dotycząca mocnych i słabych stron, wytyczenie celu zawodowego

 • pomoc przy tworzeniu CV i listu motywacyjnego

 • przygotowanie i symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

 • określenie indywidualnego planu działania

 1. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w każdy piątek:

 • Sztuka bycia asertywnym

 • Jak sobie radzić ze stresem na studiach i nie tylko

 • Zarządzanie sobą w czasie, czyli prosta droga do sukcesu

 • Planowanie kariery zawodowej, najważniejsze czynniki na drodze sukcesu zawodowego

 • Dokumenty aplikacyjne – warsztat tworzenia skutecznego Cv i Listu motywacyjnego

 • Rozmowa kwalifikacyjna, czyli trudna sztuka autoprezentacji

 1. Testy online z zakresu doradztwa zawodowego:

(ilość testów jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń )

 • Indykator wzorców Kariery

 • Kwestionariusz Uzdolnień

 • Kwestionariusz zachowań społecznych

 • Skala Postaw Przedsiębiorczych

 • Wielka Piątka

 

Szczegóły: https://www.ignatianum.edu.pl/doradztwo-zawodowe

Kontakt: kamila.golab@ignatianum.edu.pl

Dokumenty(Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie kandydata, Umowa) do pobrania: https://www.ignatianum.edu.pl/dokumenty-do-pobrania/1047

Dokumenty proszę uzupełnić czytelnie i podpisane przesłać pocztą na adres Uczelni:

ul. Kopernika 26, Zofijówka, 31-501 Kraków z dopiskiem ABK lub dostarczyć osobiście pok.11 w Zofijówce.