Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pilnie poszukuje Asystentów Osób Niepełnosprawnych


10.10.2019

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pilnie poszukuje Asystentów Osób Niepełnosprawnych


 Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

 

1.             Głównym celem usług asystenta jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu akademickim uczelni.

2.             Asystent wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną.

3.             Przez usługi asystenta rozumie się świadczenie pomocy dla osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne w środowisku akademickim.

 

Zakres usług asystenta obejmuje w zależności od potrzeb wnioskodawcy wsparcie:

 

a)              W wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego – np. przesiadanie się z krzesła lub fotela na wózek inwalidzki, pomoc w spożywaniu posiłków, w dotarciu na uczelnię z miejsca zamieszkania i z powrotem;

b)              Podczas zajęć na uczelni;

c)              W dotarciu do biblioteki oraz w kserowaniu materiałów dydaktycznych;

d)          W innych sytuacjach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną w Biurze Osób Niepełnosprawnych, które wynikają z indywidualnych potrzeb, np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;

e)              Polegającą na pracy indywidualnej asystenta z osobą niepełnosprawną;

f)               W udziale w konferencjach oraz w pomocy podczas badań naukowych prowadzonych przez osobę niepełnosprawną.

 

Wynagrodzenie:

 

1.             Asystent za swoją usługę otrzymuje wynagrodzenie (stawka godzinowa).

2.             Asystent zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, a jego pracę nadzoruje pracownik Biura Osób Niepełnosprawnych.

3.             Zlecającym pracę asystenta jest Uczelnia, a nie sama osoba niepełnosprawna lub jego rodzina. Osoba niepełnosprawna nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asystenta.

4.             Zakres usług oraz wymiar czasu pracy asystenta uzależniony jest od potrzeb określonych przez osobę niepełnosprawną, które każdorazowo ustalane są z Biurem Osób Niepełnosprawnych.

  

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się na adres: bon@ignatianum.edu.pl