Strona główna Uczelnia Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pilnie poszukuje Asystentów Osób Niepełnosprawnych


10.10.2019

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pilnie poszukuje Asystentów Osób Niepełnosprawnych


 Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

 

1.             Głównym celem usług asystenta jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu akademickim uczelni.

2.             Asystent wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną.

3.             Przez usługi asystenta rozumie się świadczenie pomocy dla osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne w środowisku akademickim.

 

Zakres usług asystenta obejmuje w zależności od potrzeb wnioskodawcy wsparcie:

 

a)              W wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego – np. przesiadanie się z krzesła lub fotela na wózek inwalidzki, pomoc w spożywaniu posiłków, w dotarciu na uczelnię z miejsca zamieszkania i z powrotem;

b)              Podczas zajęć na uczelni;

c)              W dotarciu do biblioteki oraz w kserowaniu materiałów dydaktycznych;

d)          W innych sytuacjach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną w Biurze Osób Niepełnosprawnych, które wynikają z indywidualnych potrzeb, np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;

e)              Polegającą na pracy indywidualnej asystenta z osobą niepełnosprawną;

f)               W udziale w konferencjach oraz w pomocy podczas badań naukowych prowadzonych przez osobę niepełnosprawną.

 

Wynagrodzenie:

 

1.             Asystent za swoją usługę otrzymuje wynagrodzenie (stawka godzinowa).

2.             Asystent zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, a jego pracę nadzoruje pracownik Biura Osób Niepełnosprawnych.

3.             Zlecającym pracę asystenta jest Uczelnia, a nie sama osoba niepełnosprawna lub jego rodzina. Osoba niepełnosprawna nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asystenta.

4.             Zakres usług oraz wymiar czasu pracy asystenta uzależniony jest od potrzeb określonych przez osobę niepełnosprawną, które każdorazowo ustalane są z Biurem Osób Niepełnosprawnych.

  

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się na adres: bon@ignatianum.edu.pl