Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL poszukuje streetworkera_ki do pracy z dziećmi i młodzieżą


08.11.2021

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL poszukuje streetworkera_ki do pracy z dziećmi i młodzieżą


 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL poszukuje pracownika do Programu Rakowicka 10.

Dołącz do zespołu, w którym wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.

 

Gdzie jesteś? 

Jeśli chcesz poznać jak działa pionierska w Polsce organizacja zajmująca się streetworkingiem (pracą podwórkową) i zyskać doświadczenie we współpracy z dziećmi i młodzieżą, lubisz pracę w ruchu, jesteś otwarty i nie boisz się nowych wyzwań - dołącz do zespołu PARASOLa!

Poszukujemy osoby do pracy z dziećmi i młodzieżą w terenie jako streetworker/ka.

Co oferujemy?

- stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w oparciu o umowę o pracę;

- pracę według metodologii współpracy z dziećmi i młodzieżą, opartej na szacunku, podmiotowości i akceptacji;

- możliwości rozwoju zawodowego;

- podniesienie kompetencji zawodowych dzięki uczestnictwu w bezpłatnych szkoleniach;

- wsparcie merytoryczne doświadczonych współpracowników;

- pracę w młodym, energicznym i kreatywnym zespole;

- pracę w doświadczonej i znanej organizacji pozarządowej.

Wymagania?

- wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne, lub minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami;

- przed rozpoczęciem współpracy proponujemy kandydatom przeszkolenie podczas dni próbnych. 

Obowiązki:

- współpraca z dziećmi i młodzieżą spędzającymi czas w przestrzeni miejskiej, przy wsparciu doświadczonych pracowników;

- diagnoza terenu;

- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą;

- organizowanie czasu wolnego popłudniami;

- diagnoza oraz opracowywanie i wprowadzanie planu korekcyjnego;

- ewaluacja własnej pracy;

- współpraca z rodzinami i lokalnymi instytucjami;

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Aplikujesz?

Zgłoszenia, w tym CV i list motywacyjny, prosimy wysyłać na adres g.poch@parasol.org.pl 

do 19 listopada 2020 roku.

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 10A.

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: info@parasol.org.pl

Państwa dane osobowe, w tym dane do kontaktu, informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Państwa zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych w zakresie ujętym w ogłoszeniu jest dobrowolne. 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).