Christian Philosophy and Its Challenges

 
20–22 września 2022 roku
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie w dniach 20-22 września 2022 przy ul. Kopernika 26 (budynek główny).
Konferencja jest adresowana do naukowców podejmujących namysł nad intelektualnym dziedzictwem chrześcijaństwa, jego relacjami z filozofią i stającymi przez tym nurtem współczesnymi wyzwaniami. 
 
Swój udział w konferencji, oprócz prawie 40 prelegentów z całego świata, potwierdzili nasi goście specjalni: Richard Swinburne (Oxford University), William Lane Craig (Biola University, California), Juan Manuel Burgos (Universidad Villanueva, Hiszpania) i Alexander Pruss (Baylor University, Texas).
 
Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym stacjonarno-zdalnym. Większość uczestników zdecydowała się na udział stacjonarny, ale cały przebieg obrad (zarówno wykłady gości specjalnych, jak i referaty w każdej z trzech równolegle odbywających się sesji) będzie transmitowany na portalu YouTube AIK.
 
Będzie to drugie tego rodzaju wydarzenie poświęcone filozofii chrześcijańskiej organizowane przez nasz ośrodek. Pierwsza konferencja, „Christian Philosophy: Its Past, Present, and Future”, odbyła się we wrześniu 2020 i wzięło w niej udział ponad 40 badaczy z całego świata oraz gości specjalnych.
 
Wszystkich zainteresowanych myślą chrześcijańską, zawodowych filozofów, studentów, absolwentów, czy po prostu pasjonatów filozofii, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa lub śledzenia wydarzenia przez Internet – będzie okazja, żeby usłyszeć i podyskutować z najbardziej znanymi filozofami chrześcijańskimi na świecie. 
 
 
Więcej informacji o konferencji oraz jej program są dostępne na stronie internetowej: http://christianphilosophy.ignatianum.edu.pl