Debata Instytutu Filozofii

 

Źródło zdjęcia: „Rzeczpospolita. Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SJ” (Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2020)