22.02.2021

Debaty online, konferencje - Instytut Filozofii zaprasza!


Po przerwie międzysemestralnej Instytut Filozofii AIK wraca z kontynuacją comiesięcznych debat online wokół książek wydanych przez naszych pracowników. 17 marca 2021 o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania na kanale You Tube Ignatianum debaty pt. „RES PUBLICA – państwo jako wspólna sprawa” wokół książki Tomasza Homy SJ pt. „Rzeczpospolita. Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SJ”. W tym roku akademickim to będzie pierwsza dyskusja na gruncie filozofii społecznej, wokół koncepcji państwa i obywatela. W kwietniu zapraszamy na kolejną debatę – tym razem w obszarze naukowym fenomenologii i hermeneutyki – wokół książki Roberta Grzywacza SJ pt. „Świadek przekonań – podmiot sumienia. Paul Ricoeur i filozofia świadectwa”. Tematyka i daty kolejnych comiesięcznych debat będziemy podawać na bieżąco w kolejnym newsletterze, jak i w Aktualnościach na stronie naszego Instytutu.

Przed wakacjami chcemy także zorganizować dwie dodatkowe i ponadprogramowe debaty online: pierwsza wokół książki ks. Miłosza Hołdy, pt. „Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu” oraz druga, wokół książki ks. Marka Dobrzenieckiego pt. „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga”. To publikacje wydane w Wydawnictwie WAM, ciekawe polskie ujęcia ważnej problematyki z zakresu filozofii chrześcijańskiej, którą rozwijamy w naszym Instytucie.

Wracamy także do zawieszonych z powodu pandemii w zeszłym roku dwóch planowanych konferencji: z okazji 20 rocznicy śmierci ks. Józefa Tischnera i 5 rocznicy śmierci Tadeusza Ślipki SJ. Konferencja naukowa, na której wystąpią przedstawiciele co najmniej 6 uczelni polskich (AIK, UJ, UKSW, KUL, URz, UPJP2), pt. „Myślenie według wartości – ale jakich?” odbędzie się 22 kwietnia 2021 i poświęcona zostanie problematyce myślenia w tekstach Tischnera. Niedługo po tym wydarzeniu, bo 4 maja 2021, Instytut organizuje konferencję pt. „Etyka Tadeusza Ślipko SJ – projekt otwarty”, w której udział wezmą przedstawiciele również 6 uczelni krajowych (AIK, UKSW, KUL, UPJP2, UAM, UP). Szczegóły dotyczące zaproszonych Prelegentów oraz ich referatów, będzie można na bieżąco śledzić w Aktualnościach na stronie Instytutu Filozofii.

Bardzo znaczącym wydarzeniem naukowym będzie konferencja międzynarodowa organizowana przez Instytut Filozofii AIK we współpracy z Polskim Towarzystwem Fenomenologicznym oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, zaplanowana na październik 2021, pt. (Ir) relevance of Phenomenology?/(Im) pertinence de la phénoménologie?. Do udziału (zapewne w formie online lub hybrydowej) zostało zaproszonych 20 Prelegentów z krajów takich jak: Francja, Szwajcaria, Włochy, Belgia i Polska. Pierwsza publikacja, wprowadzająca w tematykę obrad, ukaże się przed wakacjami nakładem wydawnictwa Harrassowitz Verlag. Skupiła ona 16 Autorów i na chwilę obecną jest w recenzjach wydawniczych; drugą planujemy wydać po wakacjach.

Nasi pracownicy cały czas podnoszą także swoje kwalifikacje zawodowe i w dn. 24.03. oraz 31.03. będą uczestniczyć w kolejnym już szkoleniu, tym razem pt. „Nauczanie problemowe i interaktywne na uczelni wyższej”. Chcemy, aby poziom jakości kształcenia naszych studentów był jak najwyższy i aby zajęcia prowadzone przez naszych pracowników były jak najbardziej efektywne i interesujące dla słuchaczy.

 

dr Magdalena Kozak

Instytut Filozofiii