Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Dlaczego warto studiować KULTUROZNAWSTWO w AIK?


25.04.2022

Dlaczego warto studiować KULTUROZNAWSTWO w AIK?


Kulturoznawstwo na AIK

 

Ten kierunek możesz studiować na studiach I i II stopnia, studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym (bezpłatnie).

 

Ścieżki edukacyjne do wyboru

 

Studia I stopnia

·     Cyberkultura i media

·     Sztuki wizualne

·     Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

 

Studia II stopnia

·     Turystyka międzynarodowa

·     Sztuki wizualne i cyberkultura

 

Studia kulturoznawcze na Akademii Ignatianum w Krakowie

 

Kulturoznawstwo jest kierunkiem dla osób, które wyróżnia szczególne zainteresowanie światem. Różne spojrzenia na świat, obyczaje, praktyki i więcej podobnych od lat fascynowały wielu artystów i uczonych. Jeśli fascynują także Ciebie, ten artykuł przedstawi Ci, jakie zalety niesie ze sobą wiedza z zakresu kulturoznawstwa. Jeżeli interesuje Cię kulturowa różnorodność świata, jeżeli chcesz ją poznać i zrozumieć, studia z Kulturoznawstwa na Akademii Ignatianum w Krakowie to studia dla Ciebie!

 

Dlaczego Kulturoznawstwo?

Studia kulturoznawcze oferują szerokie perspektywy, ponieważ nie ograniczają się jedynie do wycinkowych aspektów otaczającej rzeczywistości. Wiedza z zakresu omawianej dziedziny skupia w sobie wiele kwestii takich jak obyczaje, tradycje, sztukę i wiele innych. Znajomość tych zjawisk oferuje nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz takie wpływa na rozwój praktycznych umiejętności studenta, otwierając przed nim wiele dróg, którymi może się poruszać. Poznanie różnorodności społeczeństw wymaga od nas, aby każdą kulturę zgłębić osobno. Studiowanie kulturoznawstwa można potraktować jako intelektualną podróż dookoła świata! Wiedza o tym, co kulturowo i geograficznie odległe może pozwolić także lepiej zrozumieć to, co jest nam bliskie. Wpływa to pozytywnie umiejętność zachowania czystego spojrzenia na różne sytuacje dookoła nas.

 

ABSOLWENT KULTUROZNAWSTWA:

 

Jakiego zawodu możemy się podjąć po kulturoznawstwie?

Student kulturoznawstwa zdobywa umiejętności, które pozwalają mu być bardziej wyczulonym na stan świata. Dodatkowo potrafi lepiej zrozumieć mechanizmy wybranych społeczeństw. Wymienione umiejętności wraz z całą wiedzą zdobytą na studiach, pozwalają w pełni samodzielnie funkcjonować na rynku pracy. Jeśli interesuje Cię sztuka, literatura, podróże lub inne, podobne dziedziny, studia z zakresu kulturoznawstwa pozwolą Ci zawodowo realizować swoje pasje. Po kulturoznawstwie można podjąć się pracy w sektorach związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, redakcjami, wydawnictwami czy biurami turystycznymi.

 

Czego nauczymy się na kulturoznawstwie?

Kulturoznawstwo to przede wszystkim umiejętność zrozumienia tego, co wydaje nam się odległe. Poza wiedzą z zakresu kultury, sztuki, obyczajów itp. kulturoznawstwo oferuje także rozwój w codziennej praktyce życiowej. Pogłębiając własne rozumienie wszelkiej odmienności, student poszerza zakres swojego spojrzenia tak, że nie ogranicza się już jedynie do bliskich mu ujęć rzeczywistości. Kwestia ta wpływa na umiejętność weryfikowania wybranych informacji w szerszym kontekście niż tylko tym dostępnym od zaraz. Co więcej, umiejętności zdobywane na studiach kulturoznawstwa przedstawiając szeroką gamę spojrzeń na świat i obyczajów mogą wpłynąć pozytywnie na umiejętności komunikacyjne, wrażliwość na inność, jak również tolerancję. Umiejętność lepszego rozumienia innych nie jest wszystkim, ponieważ wiedza z zakresu kulturoznawstwa może w znaczny sposób wpłynąć na lepsze rozumienie siebie. Kulturoznawstwo poszerza horyzonty, dostarczając wiedzy o szerokiej gamie możliwości wyrażania siebie.

 

Podsumowanie

Studia kulturoznawcze to nie sama teoria, ponieważ dostarczają one gamę umiejętności, które można wykorzystywać w codziennym życiu. Student kulturoznawstwa ma możliwość przekuć swoje zainteresowania w pracę zarobkową. Wystarczy pozostać otwartym i kreatywnymi! Wiedza i umiejętności nabywane na kulturoznawstwie pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć kulturę, lecz pobudzają także nieszablonowe myślenie. Kreatywność jest tą cechą, która pomaga odnaleźć siebie w świecie i nieraz pomaga wychodzić z trudnych sytuacji. Zestawiając ze sobą pasję i wiedzę, nie ma rzeczy niemożliwych!

 

INFORMACJE DODATKOWE:

·     na studiach I stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 4 semestru,

 

·     na studiach II stopnia przedmioty w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej zaczynają się od 2 semestru,

 

·     dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zdeklarowania się odpowiedniej liczby studentów, przy czym w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem specjalności na Wydziale Filozoficznym decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

 

 

Wojciech Żak