13.09.2019

Dodatkowy dyżur dr Jarosław Kucharski


Dyżur Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Studenckich Akademii Ignatianum w Krakowie został wyznaczony na dzień 26.09.2019r. godzina 9:30-10:30 , sala 209A