Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Doradca zawodowy - UJ Centrum Wsparcia Dydaktyki - Biuro Karier


20.04.2020

Doradca zawodowy - UJ Centrum Wsparcia Dydaktyki - Biuro Karier


Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza rekrutację na stanowisko: doradca zawodowy. 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w związku realizacją projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Dydaktyki – Biuro Karier

Liczba stanowisk: 1  

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie, między innymi:

 • doradztwo dla studentów w zakresie budowy ścieżki kariery
 • organizowanie staży dla studentów z niepełnosprawnościami w firmach z uwzględnieniem kwestii dostępności 
 • współpraca z think tankiem „Narzędzia dla dostępności miejsc pracy” oraz menedżerami dostępności w celu pogłębiania wiedzy na ten temat 
 • organizowanie spotkań z firmami, warsztatów, konsultacji nastawionych na rozwój zawodowy studentów z niepełnosprawnościami jeszcze w czasie studiów 
 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach podnoszących kwalifikacje zawodowe 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych -  pedagogika, psychologia lub pokrewne
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie  
 • otwartość do zdobywania nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams) 
 • zdolność do (współ)pracy w zespole jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania 
 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi 
 • otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń 

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Podczas rekrutacji dodatkowo premiowane będą:  

 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 

Co oferujemy:  

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu w renomowanej Uczelni, na czas określony, tj. czas trwania projektu, pierwsza umowa na okres 1 roku 
 • pracę w biurze, w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • konkurencyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13stkę, premie uznaniowe adekwatne do poziomu zaangażowania i posiadanych kompetencji)  
 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie  
 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole  
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności  
 • rozwinięty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport, zajęcia sportowe, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowania dla dzieci i młodzieży, wycieczki turystyczne, dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie, zniżki na wybrane wydarzenia kulturalne, w tym na spektakle teatralne, operowe, koncerty)  

Wymagane dokumenty:  

 • CV  
 • list motywacyjny  
 • zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia 
 • informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków  
 • przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.  

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów na adres poczty elektronicznej przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku włącznie.  

Rekrutacja pracownika odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.