02.09.2019

dr Magdalena Kozak - terminy dyżurów (wrzesień 2019 r.)


Terminy wrześniowych dyżurów Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Ogólnych dr Magdaleny Kozak:

poniedziałek (16.09, 23.09, 30.09), godz. 11.45 - 13.15, pok. 209A.