18.02.2020

Dyżur i egzaminy poprawkowe dr Jarosław Kucharski


Egzaminy poprawkowe (Wprowadzenie do filozofii i Kodeks etyczny coacha) będą odbywać się w piątek, 21.02.2020 od godz. 9.00 do godz. 11.00.

Dr Jarosław Kucharski będzie dyżurował w tym dniu od godz. 11.00 - 12.00. Egzaminy i dyżur będą w pok., 209a.