E³UDRES² Online Opening Conference

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:

https://eudres.eu/news/eudres-online-opening-conference