Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność


28.06.2022

Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność


W Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, w dniach od 3 do 5 czerwca 2022 roku, odbyła się VIII edycja konferencji z cyklu „Polskie Dni Montessori”, która skoncentrowana była na dziecku i dzieciństwie w myśli pedagogicznej Marii Montessori z perspektywy historycznej i współczesnej. Konferencja była też okazją świętowania XXX-lecia istnienia Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Członkowie Katedry Badań nad Dzieckiem Akademii Ignatianum w Krakowie wzięli czynny udział w Polskich Dniach Montessori. Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK wygłosiła wykład na temat: „Edukacja STEAM – kształtowanie kompetencji naukowych w przedszkolach Montessori”. Celem tego wystąpienia było upowszechnienie rezultatów dwóch projektów zrealizowanych w AIK. Pierwszy, międzynarodowy dofinansowany ze środków Unii Europejskich Erasmus Plus– Kitchen Lab for Kids, drugi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Wsparcie edukatorów wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji STEAM, którego efektem jest opracowanie i wdrożenie kurs MOOC dla nauczycieli i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zatytułowany Edukacja STEAM w przedszkolu. Więcej o tym projekcie https://www.gov.pl/web/ncbr/wsparcie-edukatorow-wychowania-przedszkolnego-w-zakresie-edukacji-steam. Wypracowane w tych projektach rezultaty dotyczące współczesnego podejścia do metod rozwijania myślenia naukowego dzieci i uczenia przedmiotów ścisłych w przedszkolu mają wiele wspólnego z propozycjami opracowanymi przez M. Montessori. Dziecko poprzez samodzielne działanie oraz obserwację zdobywa wiedzę i umiejętności. Należy mu stworzyć odpowiednie warunki – przygotowane otoczenie, w którym pozwoli się mu na dociekanie i rozwiązywanie problemów, w tym naukowych.

W wykładzie tym poruszono również kwestię dotyczącą zrównoważonego rozwoju, która to łączy się z poglądami Montessori i jej założeniami metodycznymi, które stosowane są w obszarze edukacji dla Wszechświata (znanej jako edukacja kosmiczna). Zagadnienia te będziemy rozwijać w kolejnym projekcie programu Erasmus Plus pt.: Kids Lab for Sustainability.

Należy też wspomnieć, że w części warsztatowej przybliżyłyśmy uczestnikom założenia Edukacji STEAM. W pierwszej sesji prowadzącymi warsztat były dr Irmina Rostek i dr hab. Barbara Surma, prof. AIK; w drugiej: dr Martyna Szczotka, dr Katarzyna Szewczuk. Podczas warsztatów: szacowaliśmy ciężar jabłek, konstruowaliśmy wagę z wieszaka, wykonywaliśmy eksperyment, pracę plastyczną, budowaliśmy wieżę z jabłek. 

Podczas konferencji miałyśmy też okazję uczestniczyć w innych warsztatach, które wzbogaciły naszą wiedzę na temat metody Montessori i współczesnych rozwiązań. Zwiedziłyśmy Lublin oraz nawiązałyśmy kontakty z licznymi przedstawicielami placówek Montessori.

Na koniec przyjęliśmy deklarację na rzecz wychowania dla pokoju.  

 

Barbara Surma