Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio poszukuje PSYCHOTERAPEUTY / PSYCHOTERAPEUTKI


16.11.2020

Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio poszukuje PSYCHOTERAPEUTY / PSYCHOTERAPEUTKI


Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

 Kraków, ul. Loretańska 11

Poszukuje pracownika do Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej na stanowisko:

PSYCHOTERAPEUTY / PSYCHOTERAPEUTKI

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA IDENTYFIKUJE SIĘ Z MISJĄ ORGANIZACJI POSŁUGUJĄCEJ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM BEZDOMNOŚCI.

W zakres pracy osoby ubiegającej się o stanowisko psychoterapeuty wchodzić będzie:

- psychoterapia indywidualna długoterminowa w formie ambulatoryjnej

- konsultacje wstępne kwalifikujące do psychoterapii                    

- konsultacje i wsparcie osób doświadczających bezdomności

- możliwość wykonywania  badań psychologicznych

Wymagane kwalifikacje:

- studia wyższe (preferowane kierunki humanistyczne)

- ukończony lub rozpoczęty (po ukończeniu drugiego roku) kurs psychoterapii psychodynamicznej

- umiejętność pracy w zespole i umiejętności komunikacji interpersonalnej

- sumienność wykonywanej pracy, w tym prowadzenia dokumentacji

- samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za podejmowane zadania

- otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i nowe zadania

- wysoka kultura osobista

- zrozumienie i otwartość na specyfikę trudności osób w ciężkiej sytuacji osobistej i społeczno-bytowej   

                     

Oferujemy:

- pracę w centrum Krakowa;

- umowę o pracę;

- pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze;

- wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy;

- pracę w życzliwym i kreatywnym zespole;

- zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzieło Pomocy św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko psychoterapeuty w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR OTWARTY

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazane nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021 r.

8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 64.