27.01.2021

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli zaprasza!


W związku z Rokiem Ignacjańskim (maj 2021 – lipiec 2022) Fundacja im. św. Ignacego Loyoli przygotowała szereg inicjatyw promujących spuściznę założyciela zakonu jezuitów i patrona Akademii Ignatianum.

Ogłosiliśmy konkurs na książkę roku poświęconą duchowości bądź pedagogice ignacjańskiej. Oferta jest skierowana zarówno do osób świeckich, jak i duchownych. Wielu ludzi żyje na co dzień duchowością ignacjańką, wielu doświadczyło rekolekcji ignacjańskich i związanych z nimi różnych rodzajów formacji, wielu posiada w swoich archiwach bardzo ciekawe teksty kazań, konferencji i refleksji. Warto takie przemyślane i przemodlone treści uporządkować, ubrać w formę publikacji książkowej i podzielić się nimi ze światem. Oferujemy nagrodę Roku Ignacjańskiego (współfinansowaną przez obie polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego) oraz wsparcie finansowe w procesie wydawania tej książki. Termin nadsyłania propozycji to 31 sierpnia 2021r. Więcej szczegółów pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/fundacja-sw-ignacego-loyoli.

We wrześniu 2021 r. planujemy zorganizowanie dwóch sesji w jezuickich domach rekolekcyjnych. Pierwsza sesja będzie skierowana do naszych studentów. Będzie wprowadzeniem w podstawy duchowości ignacjańskiej (doświadczenie medytacji moderowanej). Ma ponadto zawierać ona szereg praktycznych ćwiczeń i warsztatów pomagających odkryć obecność Boga zarówno w historii swojego życia, w teraźniejszości, jak i w dokonywanych w przyszłości wyborach. Druga sesja będzie dedykowana dla pracowników Akademii Ignatianum. Sesja ma także być wprowadzeniem w duchowość św. Ignacego oraz uwzględniać warsztatowe ćwiczenia pomagające rozwiązać praktyczne problemy z punktu widzenia pedagogiki ignacjańskiej. W przyszłości planujemy zaprosić na tego typu sesje studentów i pracowników Collegium Bobolanum – Akademii Katolickiej w Warszawie, a w dalszej kolejności również środowiska innych uczelni. Więcej szczegółów można znaleźć na podanej wyżej stronie internetowej.

Nasze inicjatywy można wesprzeć w serwisie Patronite: https://patronite.pl/fundacja-loyola, a wszelkie pytania prosimy kierować na adres: fundacja.loyola@ignatianum.edu.pl.

 

ks. dr Dariusz Dańkowski SJ

Prezes Fundacji im. św. Ignacego Loyoli