Strona główna Uczelnia Komunikaty III Zjazd Badaczy Polonii


17.11.2023

III Zjazd Badaczy Polonii


 

 

W dniach 21-23 listopada 2023 r. w murach Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, odbędzie się III Zjazd Badaczy Polonii. Organizatorami tegorocznego Zjazdu jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami pod przewodnictwem Sekretarza Stanu Pana Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytut Pokolenia oraz Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

Osią tegorocznego Zjazdu będzie prezentacja „Atlasu Polonii świata” opracowanego przez Instytut Pokolenia. Jest to pierwsza i jedyna jak dotąd publikacja, która w sposób całościowy i wyczerpujący opisuje polską społeczność żyjącą poza krajem. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują zarówno na zmienność trendów migracyjnych, jak i sposobów funkcjonowania polskiej mniejszości na co dzień.

Krakowskie spotkanie badaczy Polonii będzie płaszczyzną międzyśrodowiskowej wymiany myśli i doświadczeń, które służy także podtrzymywaniu, rozszerzeniu i nawiązaniu nowych kontaktów badawczych.

Relację z przebiegu Zjazdu będzie można śledzić na profilu facebookowym Polska 360, jak również na profilach organizatorów.